De toekomst van onze kleinkinderen…

* DE GENERATIE VAN ONZE KLEINKINDEREN *

ze werken en studeren hard voor “later”, maar..

 • is er in hun “later” wel betaalbare woonruimte, een baan, privébezit, en sociale zekerheid voor ze ?
 • is er “later” nog vrijheid van meningsuiting…vrijheid om te gaan, te staan en te zeggen wát, wáár en wanneer ze willen, zonder dwang en censuur?

AFBRAAK VAN ONZE EXCLUSIEVE MAATSCHAPPIJ

Onder conservatieve regeringen zijn we de laatste decennia tot één van de welvarendste landen ter wereld geworden. Helaas is door jarenlang wanbeleid van het D66/RUTTE/KAAG regime de totale afbraak van onze exclusieve maatschappij ingezet, met als triest dieptepunt tot nu toe, het m.b.t. de volksgezondheid nutteloos gebleken pandemie bestrijding beleid, met rampzalige economische en sociaal maatschappelijke gevolgen; inflatie, voedselcrisis, oversterfte door uitgestelde zorg, armoede, onbetaalbare energie, polarisatie, recessie, personeelstekort, en vooral dwang, drang, controle, en censuur. En dat terwijl op de achtergrond het beleid tegen de door de politiek bedachte klimaat,- en stikstof crisis de maatschappij steeds verder ontwricht, en de oorlog aan de boeren verklaard is.

(voor uitleg van bovenstaande zie toelichting onder deze journaal editie )

DE OVERHEID DIENT NIET MEER HET LAND, MAAR HET LAND DIENT DE OVERHEID..

GEDRAGSDWANG & CENSUUR

Wat een vreselijke gedachte, dat we onze  – hard aan hun toekomst werkende,- studerende kleinkinderen  t.z.t. achter zouden moeten laten, overgeleverd aan regimes bestaande uit incompetente en onbetrouwbare slechts macht en eigen belang dienende harlekijns, zoals die in  D66/Rutte/Kaag kabinet.

Ook al heeft leugenaar Rutte, die zijn eigen partij en ónze vrijheid aan D66 verkocht, om  wat langer in het torentje te mogen blijven, volgens alle peilingen gelukkig zijn langste tijd wel gehad. Pffff….

Om te verduidelijken dat het wanbeleid van onze machthebbers tot een miserabel herhalend patroon of mechanisme te herleiden is, heb ik hierover een stelling geponeerd.

STELLING:

Ondersteund door belangenverstrengelde “wetenschap” in de volgzame media, bedenken c.q initiëren onze machthebbers of politieke partijen met electorale en/of commerciële bedoelingen, als hun dat van pas komt, niet bestaande problemen of vijanden, waarmee bewust doodsangst in de samenleving wordt gezaaid:

 • om  zichzelf daarna via die media met partij-ideologische “oplossingen” te kunnen presenteren als “bevrijder” van die paniek, angst of vijand, uiteraard in ruil voor electoraal gewin.
 • om al dan niet verborgen politieke of commerciële agenda’s uit te kunnen rollen, die zonder doodsangst in de samenleving niet bespreekbaar zouden zijn; van infantiele partij-idealistische dagdromerij, tot verborgen ranzige commercieel/technocratische agenda’s. (Let wel: 30.000 lobbyisten van Big Tech – Big Pharma – Big Media, met onbeperkte financiële middelen, omringen continue 703 EU parlementariërs in Brussel) Agenda’s die zijn verpakt in een vertroebelende laag politieke correctheid, op basis van 1 van de bekende 3 deug-thema’s

( wat is hier nou op tegen; wie wil dit nou niet)  zijnde:

 1. Nóg meer gelijkheid
 2. Nóg meer veiligheid
 3. Nóg meer zorg voor de natuur/planeet

Het afdwingen van deze frequent misbruikte deug – paradepaardjes gaat per definitie gepaard met het inleveren van vrijheden, en dus nóg meer macht v/d overheid; macht is het beschikken over de vrijheid van anderen.

Toevoeging van het woord crisis, – en we strompelen van crisis naar crisis – zorgt daarnaast nog voor extra macht, want een crisis rechtvaardigt het opzij zetten van de democratie…

              – x x x x x –

 • Prof dr. Ronald Plassterk – beta wetenschapper en oud PvdA politicus:
 • “Groenlinks wil die kerncentrales niet, omdat dan hun probleem niet meer bestaat”

 

TOELICHTING OP DE STELLING

Het is voor ons bijna kwellend te beseffen dat onze kleinkinderen wellicht zullen moeten zuchten onder het juk van het genre machthebbers, dat net als nu, met hulp van  belangenverstrengelde “wetenschap” zoals de door Big Pharma gesponsorde WHO (IFR ≠ 3,4%) en Ab Osterhaus, via bevriende media bewust doodsangst onder burgers creëert, en aan een griepachtige infectieziekte de A-Status – ebola – toekent, om het uitroepen van een crisis te rechtvaardigen. Met als doel, het uitrollen van verborgen “macht en geld” agenda’s. Totalitaire macht, en pakweg 100 miljard euro winst voor  Pfizer/Biotech/Moderna.

( Let wel: 30.000 lobbyisten van Big Tech – Big Pharma – Big Media – omringen de 703 EU parlementariërs in Brussel)

SOBER TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR ONZE NAZATEN DOOR “BEDACHTE KLIMAATCRISIS”

KAAG: “DE AARDE VERGAAT: DO OR DIE”

Continue worden we door die overheid en gesponsorde wetenschappers in volgzame media met doodsangst bedreigd, KAAG: “de aarde vergaat, het is al 5 over 12 en dus: Do or Die”.

Momenteel wordt zelfs al een normale mooie zomerse dag 2 weken lang door macht en media misbruikt voor onzinnige angstzaaierij met “code rood” en “hitteplannen”, om de verborgen “macht en geld” agenda te bedienen. Burgers in doodsangst accepteren n.l dwangmaatregelen als: “Van het Gas Af “, het warmtepomp decreet, en andere maatschappij ontwrichtende en industrie verrijkende klimaatagenda’s makkelijker… 

De kern van de verborgen klimaatagenda: het D66/Rutte/Kaag regime reserveert 60 miljard euro van ons belastinggeld, let wel 60 duizend miljoen euro ter bestrijding van de klimaat,- en stikstof crisis t.b.v. fossiel vrije nul CO2 industrie (Shell, Vattenfall e.v.a.)

(Let wel: 30.000 lobbyisten van Big Tech – Big Pharma – Big Media – omringen de 703 EU parlementariërs in Brussel..)

Prof. R. Plasterk. Beta wetenschapper, ex PvDA politicus en prominent PvDA lid: “De verplichte warmtepomp is geen politieke slag, maar een succes voor de warmtepomp industrie lobby”

SCHANDELIJKE VERTONING VAN FRANS TIMMERMANS

EU greendeal collectant Frans Timmermans hield deze week, in een poging om zijn verdienmodel, de klimaatcrisis, verder aan te jagen, met onzinnige lulkoek, bijna huilend, een pleidooi voor een jaarlijkse herdenkingsdag voor klimaatslachtoffers. Stuitend. Wat een walgelijke manier om macht en geld te vergaren. Een schandelijke vertoning.

HET WEF – DE ELITES

Het WEF (politici + top-industriëlen + popsterren + royals) is de hautaine elite club die de wereld wil redden met “fossielvrij – nul CO2, en The Great Reset. Het begint er alle schijn van te krijgen dat het de door WEF – adepten geregeerde regimes waaronder D66/RUTTE/KAAG zijn, die bovenstaande verwerpelijke mechanismes in de praktijk hanteren, en het spookachtige toekomstbeeld voor onze kleinkinderen vormen.

NIEUW BELEGGINGSPRODUCT VAN WEF

Zo wordt ook de door het WEF gepropageerde ‘ESG” millieu (Environmental), mens (Social) Maatschappij (Governance), het nieuwe beleggingsproduct van banken. Klinkt dat nou niet mooi….. Bij elk weldenkend mens die dit leest moeten toch onmiddellijk álle alarmbellen afgaan…….Banken die leuke dingen doen voor de mens ???

Zwarte wolken aan de horizon dus voor onze kleinkinderen…

STIKSTOFPROBLEEM BESTAAT NIET

Talloze niet gesponsorde experts waaronder PvdA prominent Prof.dr Ronald Plassterk geven aan dat het stikstofprobleem een Nederlands bureaucratisch bedenksel is, wég er mee! Dit gaat om onteigening van het land en leven van de boeren; brutale diefstal van privé bezit door de overheid, zoals in communistische landen. Lijkt mij strafbaar in een liberale democratie

ER IS GÉÉN KLIMAATPROBLEEM

Mijn afstudeerrichting op de TU Delft was Stromingsleer & Warmte overdracht, het raakvlak van natuur & techniek. Gefascineerd daardoor las ik veel boeken en onderzoeksstudies over klimaatgerelateerde onderwerpen. Het viel mij op dat de klimaatproblematiek in de 70-er jaren niet geïntroduceerd werd door wetenschappers, maar door politici, en journalisten, en pas veel later door gesponsorde wetenschappers.

GLOBAL WARMING WERD CLIMAT CHANGE

Zo was er in 2006 “Global Warming” van de democratische politicus El Gore, inmiddels miljardair. Toen zijn door alfa’s bedachte hockeystick truc wiskundig onder uit werd gehaald, en het ook nog kouder i.p.v. warmer werd, schakelde men bij de democraten over op “Climate Change” dat klopt namelijk altijd, en dan kan je óók bij kou, sneeuwbui of “ijs in de sloot”, argeloze burgers de stuipen op het lijf jagen en daarmee je verborgen agenda’s uitrollen….  

STANK VAN MACHT & DOLLARS

De ongesponsorde experts die kritisch of afwijzend stonden tegenover de “anthropological (menselijke) cause for climat change” spraken mij op inhoud en ratio meer aan dan de klimaat alarmisten met een politieke of industriële geur of kleur, zoals het VN klimaatpanel, het IPCC, waarbij je van een afstand al de stank van macht en dollars uit de verborgen  agenda’s ruikt   

GEEN CORRELATIE TUSSEN CO2% EN KLIMAAT

De niet gesponsorde en niet politiek geëngageerde experts, melden dat er helemaal niets aan de hand is met het klimaat, en er nog NOOIT een correlatie is aangetoond tussen CO2 % in de atmosfeer en klimaat. Er is dus geen sprake van een klimaat,- en stikstofcrisis, zelfs niet van een klimaat probleem. 

In zijn boek “Spiegelzee” beschrijft Prof.dr. S.B Kroonenberg  hoogleraar toegepaste geologie TU Delft, na jarenlang aardkorstboringen te hebben verricht, geen correlatie te hebben gevonden tussen percentage CO2 in de atmosfeer en het klimaat in de afgelopen miljoenen jaren.

Op het internet staan talloze peer reviewed publicaties van Kroonenberg hieromtrent, en studies en onderzoeken van talloze geologen uit de gehele wereld, die tot de dag van vandaag zijn bevindingen en conclusies bevestigen.

KLIMAATVERANDERING VAN ALLE TIJDEN

“Klimaatverandering is van alle tijden”, geeft hij aan. Zo lag 120.000 jaar geleden Amersfoort aan de Noordzee die toen 6 mtr hoger lag als nu. Maar 20.000 jaar geleden lag de Noordzee droog en dus 120 meter lager als nu, en liep men over de Noordzeebodem van Nederland naar Engeland. Het kan verkeren…

4,5 miljard jaar geleden was het CO2 percentage in de atmosfeer 8000 ppm (parts per million) dat is nu – 4500 miljoen jaar later – gezakt tot 400 ppm.

DESASTREUZE GEVOLGEN VAN KLIMAATBELEID

We zitten nu met de de desastreuze gevolgen van de in klimaatbeleid afgedwongen energietransitie..

 • energieschaarste,
 • oplopende brandstofprijzen,
 • landschap en natuur verwoestende windmolenparken en zonnepaneel akkers,
 • Afbraak van ons prachtige gasleidingsnetwerk
 • verplichte aanschaf van dure warmtepompen
 • overbelaste elektriciteit netwerken.
 • 372 biomassacentrales alleen al in Ned (waarvan 153 gepland) waarin onze bossen verbrand worden
 • immense kapitalen verslindende EU greendeal (CO2 Industrie)

KERNENERGIE: “DE OPLOSSING”

Er is overigens maar één manier om – gelet op de ooit eindigheid van fossiele brandstoffen – in onze toekomstige vraaggestuurde energiebehoefte te voorzien: KERNENERGIE, maar daar was aan de klimaattafels voor industriële belanghebbenden door onze overheid niemand voor uitgenodigd.

In en in triest, voor onze nazaten, want ZIJ zullen de dramatische gevolgen van dit wanbeleid op hun bordje krijgen.

Na alle rampspoed veroorzaakt door de huidige niet uitvoerbare  energietransitie d.m.v. “bij aanbod beschikbare” energie, zal uiteindelijk veilige vraaggestuurde kernenergie in de toekomst de oplossing blijken, daar twijfelt geen niet gesponsorde beta aan. Voorlopig is er nog voor duizenden jaren fossiele energie voorradig, zodat we dus in alle rust en doordacht, voldoende veilige kerncentrales kunnen bouwen! Stop daarom onmiddellijk met die onmogelijke op aanbodgestuurde energie gebaseerde energietransitie en met het verbranden van bossen…

ABSURD IMMIGRATIEBELEID EN VERLIES SOEVEREINITEIT DOOR EU

Onze kleinkinderen zullen naast al dit macht en geld gegoochel ook nog in vele  opzichten het slachtoffer worden van het huidige absurde ons door de EU opgedrongen immigratiebeleid, en geen baas meer zijn in eigen huis, door verlies van onze complete Nederlandse soevereiniteit aan de EU; (gaarne zo snel mogelijk de EU verlaten en de EEG uitbreiden)    

SOCIAL CREDIT SYSTEM

Als gevolg van de door het WEF bejubelde nieuwe wereld orde “fossielvrij en nul CO2” zal het dystopische maar onvermijdelijke perspectief van een Social Credit System gekoppeld aan het digitale identiteitsbewijs CBDC ofwel Central Bank Digital Currency in beeld komen. Alle privégegevens en een persoonsgebonden CO2 budget, als controlemiddel om de toegang tot de publieke ruimte te regelen “nee mijnheer, u mag dit jaar niet meer vliegen, want u heeft al te veel vlees gegeten” ; net als in China.

CENSUURWET; HET EINDE VAN VRIJHEID VAN MENINGSUITING

Dan nog de net aangenomen Digital Service Act , de zgn “censuur wet” waardoor een EU waakhond mag bepalen wat op het internet wel, of niet waar is… jawel.. daar gaat de vrijheid van onze nageslacht….   

En terwijl naast al deze sores momenteel de samenleving vanuit de diverse talkshows en andere media dagelijks gekweld wordt met politiek correct gedram over me too, woke, inclusiviteit, complotdenkers, gender, klimaatontkenners, diversiteit, en institutioneel en systemisch racisme, dromen Mary en ik nog van de vrije wereld waarin wijzelf opgroeiden, toen je alles nog mocht zeggen, toen alles nog mocht, en kon, tenzij het verboden was, terwijl nu alles verboden is tenzij het mag… hoe kon het zover komen ?

HERSTELLEN VAN DE DEMOCRATIE D.M.V REFERENDA

Wellicht dat bindende referenda bij  belangrijke thema’s uitkomst kunnen bieden bij het herstellen van onze liberale democratie in ons politiek versplinterde landschap.

Het is i.e.g. van groot belang dat iedereen die een einde wil maken aan deze betreurenswaardige gang van zaken, zich in het belang van onze nazaten laat horen of zien, continue en overal.

Iedereen mag dit artikel delen..

Inflatie en chaos door het onzinnige lockdown beleid

OPLOPENDE BRANDSTOFPRIJZEN, INFLATIE EN CHAOS VNL DOOR LOCKDOWNS

Onze machthebbers wijten de oplopende brandstofprijzen maar al te graag uitsluitend aan de oorlog in de Oekraïne, om via sluwe babbeltrucs de afhankelijkheid van fossiele brandstof te hekelen, en nóg meer macht voor de EU te verkopen. Een verborgen agenda!

Hieronder één van de vele grafieken, waarin duidelijk te zien is dat de benzineprijsstijging al voor het grootste deel in 2021 ontstond a.g.v. stagnatie van het wereldwijde  distributienetwerk over water met tankers (aardolie en gas) bulkcarriers (kolen en graan) en zeecontainers (rest)  door de lockdowns

(geel is de BENZINEPRIJS

Ook was de gasprijs al ver voor de oorlog in de Oekraïne om de hier bovengenoemde reden geëxplodeerd, zoals te zien aan de bovenste lijn in de grafiek hieronder

                 Ontwikkeling gasprijs in Nederland

PRIJZEN ZEECONTAINER VERVOER DOOR HET DAK DOOR LOCKDOWNS

Dé grote oorzaak van de rampspoed die nu overal gevoeld wordt, was zoals hiervoor gezegd, het ineenstorten van het wereldwijde distributie netwerk; de kransslagader van de wereldeconomie, door het stagnerende vrachtvervoer over water.

 • 90% van al het vrachtvervoer ter wereld gaat over water

Een deel door tankers die per stuk tot 20.000 ton aardolie en/of gas vervoeren, maar ook door bulkcarriers met 100.000 tot 400.000 ton droge stortgoederen als bv kolen of graan.

Een significant deel van de 90 % vrachtvervoer over water gaat per zee container. Op een container schip staan zo’n 22.000 containers. In totaal varen er 25 miljoen containers over de wereld. In aug 2021 was het vervoer per zeecontainer al 500% tot 800% duurder als vóór de lockdowns.

Door de lockdowns werden geen zeecontainers in China meer gebouwd, en mocht er niet meer gevaren worden, bovendien liep de vraag er naar op vanaf begin 2021. 

Alles wat wij niet zelf produceren komt via o.a deze zeecontainers tot ons, en wordt dus net zo snel duurder.

 

SUPER INFLATIE – CPI – ALS GEVOLG VAN LOCKDOWNS

Hoewel onze machthebbers met graagte de oorlog in de Oekraïne als oorzaak van de gigantische huidige inflatie aanwijzen ligt dit volgens de echte cijfers die overal op het internet te vinden zijn, toch wat genuanceerder, maar is met name het hierboven geschetste door de lockdowns veel duurdere geworden vrachtvervoer over zee en met name het zeecontainer vervoer hier een belangrijke oorzaak van..

https://www.homefinance.nl/marktrentes-economie/inflatie/inflatie-nederland-cpi/

We zien zelfs dat de inflatie toen de Oekraïne oorlog uitbrak al 9,8 % bedroeg en dat die zich voornamelijk in 2021 heeft ontwikkeld, als gevolg van het compleet door de lockdowns ontregelde wereldwijde distributienetwerk

Chaos door lockdowns

Onze machthebbers waren mede verantwoordelijk voor de nutteloze lockdowns, en allerlei andere onzinnige vrijheidsbeperkingen zoals avondklokken en waren dus mede veroorzakers van de  extreme sociaal maatschappelijke ontreddering, economische chaos, inflatie ontwrichting van het wereldwijde distributienetwerk en verarming in de in de wereld Veel laagopgeleid personeel werd ontslagen en zocht ander werk, met alle huidige personeelstekorten her en der als gevolg. Ook de chaos op vliegvelden is dus ’t  gevolg van de lockdowns.

Kritiek op lockdowns weggewuifd

Vele internationaal bekende wetenschappers en Nobelprijs winnaars hebben vergeefs tegen de lockdowns en andere vrijheidsbeperkingen geageerd  (Great Barrington Declaration) en achteraf is NOOIT enig positief effect van die maatregelen aangetoond. Integendeel, vergelijking met landen en staten zonder lockdowns en dwangmaatregelen laat zien dat de besmettingscijfers en ziekenhuis opnames daar hetzelfde beeld gaven. Dan nog dit: onze D66/VVD regering geeft wel 60 miljard uit aan een niet bestaand klimaat en stikstof probleem, maar een IC bed is er de laatste 2,5 jaar nog niet bijgekomen. (Never waste a good crisis)

Onze overheid is compleet incapabel en onbetrouwbaar gebleken en liegt en bedriegt gewoon door. Mijn vertrouwen in de overheid en de staatsmedia is tot nul gezakt. En een andere regering zit er jammer genoeg voorlopig nog even niet in, daar is de oppositie te verdeeld voor… Het wordt tijd dat het nemen van belangrijke beslissingen in ons land per bindend referendum gaat plaatsvinden…

Alle reden voor ons om met angst en vrezen naar de toekomst voor onze kleinkinderen te blijven kijken.