Een mooi verjaardagskado

Een maand na mijn verjaardag: “het beloofde verjaardagscadeau van onze 3 zoons en 3 schone dochters”; samen in een sloep varen vanuit Uitdam dwars door het Waterlandse natuurlandschap naar o.a het idyllisch gelegen Holysloot en Zuiderwoude.
Uiteraard hadden de schoondochters voor tassen vol heerlijkheden gezorgd. Wat een geweldig kado !! We hebben echt genoten… dit is voor herhaling vatbaar.
Tot ons grote genoegen raakte door een nog onbekend mankement de sloep af en toe onbestuurbaar, en begon dan spontaan rondjes te draaien, dat zorgde uiteraard voor hilarische momenten… ..

Achterin de sloep vlnr Jan, Vincent(1975), Kees(1979) , Sander(1971) Mary

Onze prachtige schoondochters vlnr Brenda (Vincent) Marjan (Kees) en Tamara (Sander)

Klimaatkolder

Waarde vrienden

De column van Leon de Winter hieronder, is mij uit het hart gegrepen. Ik ben het er voor 100% mee eens. Op deze website heb ik reeds talloze URL’s naar publicaties van gerenommeerde wetenschappers geplaatst, die wat betreft oorzaken van klimaatverandering ook door Leon de Winter geciteerd zijn; hij onderschrijft in deze column de visie van deze wetenschappers volkomen, maar daar zijn de klimaatreligie aanhangers, de overheid en de media doof voor.

De overheid, media en de klimaatindustrie zorgen voor een dagelijks terugkerend klimaathorror bombardement, dat als een hersenspoeling werkt op de in doodsangst gejaagde burgers.

De existentiële klimaatangstaanjagerij dient slechts ter bevordering van betalingsbereidheid van burgers aan de klimaatindustrie, en acceptatie van het ten gevolge hiervan ontstane verval van welvaart, welzijn en vrijheid; en om burgers op partijen te laten stemmen die zeggen voor beter weer te zorgen.

Het wordt echt tijd dat we allemaal  onze ogen openen en ons gezond verstand gaan gebruiken. Er is géén klimaatcrisis, en zelfs geen klimaatprobleem…

 

Het maakte Jetten geen donder uit dat hij kolder verkondigde

author avatar

Leon de Winter

in Columns

Wat we in november ook gaan doen, macht om het beleid te veranderen heeft het electoraat voor een deel verloren aan actiegroepen, non-governmental organizations (NGO’s), media zoals de NPO, de Brusselse Nomenklatura, en in Nederland wordt daarbij op de achtergrond een grote rol gespeeld door het subsidiebeleid van de Postcodeloterij (die uitsluitend progressieve issues ondersteunt).

Ministers zijn uitvoerders van die krachten. Christianne van der Wal, die stikstofbeleid mocht uitvoeren, en Rob Jetten, die zich mocht bezighouden met energiebeleid, ontberen de technisch-wetenschappelijke kennis om iets zinnigs te zeggen over stikstof of CO2, maar dat is van geen belang: zij voeren uit wat bij NGO’s of door progressieve ambtenaren of door de actievoerders van de Verenigde Naties is bedacht. En dus deelde Jetten de Kamer mee dat het beleid van de Nederlandse staat zou leiden tot een reductie van maar liefst 0,000036 (of 0,00036, hij was niet duidelijk) graden Celsius ergens in de toekomst van de verwachte stijging van de wereldtemperatuur.

Jetten schaamde zich niet voor die kolder. Het maakte hem geen donder uit dat hij onzin verkondigde. Hij voerde braaf uit. Zijn uitspraken werden niet gevolgd door een in haast belegde persconferentie van de premier, die die 0,000036 graden Celsius in context ging plaatsen. Waarom zou hij? De hele toplaag van het Nederlandse politieke bestuur, inclusief veel media, zweeg. Niemand liet zich van de wijs brengen, het heilige doel van klimaatbeheersing moest onbezoedeld blijven.

Stikstofcrisis gevolg van keuze

Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas krijgen te maken met dezelfde krachten die geleid hebben tot de kolder van 0,000036 Celsius of de stikstofcrisis, die geen natuurlijke crisis is maar het gevolg is van een keuze. Zij zullen straks geen critici of dissidenten ontmoeten. Het cordon sanitaire dat ambtenaren en adviseurs om hen heen zullen oprichten, laat geen dwarsliggers en tegenstemmen toe. En daarbij: de media die de toon zetten, zoals de staatsmedia van de NPO, baseren hun nieuwsgaring op de drie hoofdthema’s van de progressieve agenda: het klimaat, het klimaat, en het klimaat. Ga je maar eens verzetten tegen zoveel mediageweld. En straks, als de griep weer door ons land golft, zullen zij de herinvoering van mondkapjes, lockdowns en QR-codes steunen en ons erop wijzen dat alles erger wordt; het weer, de stormen, de kou, de regen, virussen, en dat komt door klimaatverandering en klimaatverandering komt door CO2 en de atmosfeer warmt daardoor op en virussen zijn daar dol op.

Dogma’s ingehaald door werkelijkheid

Dit zijn geen typisch Nederlandse verschijnselen, je ziet ze in de hele westerse wereld. Overal zijn media overweldigend links, en vormen progressieve partijen, media en NGO’s een kolossaal machtsblok rondom enkele dogma’s. Ik zocht het even op: ’Een dogma is een leerstelling die door een religie, ideologie of organisatie als onbetwistbaar wordt beschouwd.’ Al jaren vraag ik me af waarom er nooit een serieuze publieke discussie is geweest tussen wetenschappers over vraag of CO2-uitstoot wel of niet de hoofdoorzaak is van klimaatverandering. Wat gebeurt er precies met die CO2-moleculen in de atmosfeer? Wat is het verschil tussen 200ppm en 400 ppm? Hoe verhoudt CO2 zich tot andere ’broeikasgassen’? Wat is de rol van de zon, wolken, vulkanisme, de Milankovitch Cycli? Wie dit alles ter sprake brengt, zoals ik nu doe, krijgt woeste media over zich heen. De dissident wordt, voordat hij überhaupt een discussie kan beginnen, overvallen door karaktermoord, mediale verwoesting, het beschamende einde van een carrière. De ideeën over klimaatverandering zijn dogma’s. Ze staan buiten elke discussie.

Ten aanzien van Covid-19 en vaccins bestonden die dogma’s ook. Ook ten aanzien van de pandemie werden dissidenten belachelijk gemaakt door media en door wetenschappers die elke twijfel voorbij waren, zoals Ab Osterhaus. Maar ten aanzien van Covid, waarvan de cycli in korte tijd passeren, zijn de dogma’s ’in real time’ ingehaald door de werkelijkheid, ook al zullen zo meteen die uitgeklede dogma’s opnieuw worden ingezet om het land tot de volgende prik te verleiden. Klimaatdogma’s hebben het makkelijker: daarvan kan de deadline verschoven worden.

Onmogelijk niet argwanend te worden

De mensheid zou al in 2000 en daarna in 2010 of in 2020 ten onder gegaan zijn, tegenwoordig wordt geschermd met 2050 of zelfs 2100. Dan is de klimaat-apocalyps zo ver weg dat je alles ongehinderd kunt voorspellen zonder gestoord te worden door de feiten van de werkelijkheid. De werking van de vaccins werd daarentegen binnen enkele maanden ontkracht door gevaccineerden die ziek werden en anderen besmetten, dit alles in weerwil van wat onze leiders en Big Pharma hadden beloofd. Veranderde dit de overheidspositie over Covid en vaccins? Nee. Het Ministerie van VWS wil het overleg in het OMT over de pandemie en de overheidsmaatregelen geheimhouden, maar de rechter heeft nu beslist dat het Ministerie de tapes moet openbaren. Zoals Marianne Zwagerman tweette: ’Absurd dat dit via de rechter moet’. Het is onmogelijk om niet argwanend te worden.

Ik verwacht veel van Pieter en Caroline. Met name dat zij zich niet laten gijzelen door dogma’s, linkse noch rechtse.