IJsselmeerdijk versterking bij Volendam en Warder en havenfoto’s van Volendam

Volendam, 25 nov 2020

Voordat ik verder ga met de in de kop aangekondigde foto’s eerst even onderstaande plaat. Eerder maakte ik al een foto van het compleet gerenoveerde en net heropende Volendamse Zuideinde, – nieuwe bestrating, lantaarns, leidingen en riool ) Die foto maakte ik uit de hand; deze is van een paar dagen later, ik zag de mooie ondergaande zon en ben er toen met m’n statief voor naar de dijk gelopen. Dit vind ik echt een van  m’n beste plaatjes van de laatste tijd…misschien ook wel omdat een paar van onze beste vrienden hier wonen…

Sunset achter het Volendamse Zuideinde. Het zou het decor kunnen zijn voor een oud Engelse Charles Dickens film

Heerlijk vrij vliegen in de PH-BZN

Wat leven we in een vreselijke netelige tijd met al die beperkingen, bepalingen verplichtingen en verboden. Zelfs onbeperkt vrije lucht inademen kan door het verplichte muilkorfje direct niet meer. Een tijd waarin ook jeugdigen onder ons hun beide opa’s en oma ’s niet meer mogen ontvangen met de kerst. Gelukkig is er dan nog onze oppas “Rutte” die ons belooft, dat als we goed ons best doen, we misschien met de kerst als beloning wel een extra opa of oma op bezoek mogen uitnodigen.

En dan is er de PH-BZN en het vrije zwerk, je geeft gas op de startbaan en weg ben je, helemaal vrij, met alleen de vogels, jippieeeeee… 

Gistermiddag vloog ik met Leo Tholens in wat nevelige omstandigheden naar Volendam waar ik luchtfoto’s maakte van de start van de werkzaamheden ter versterking van de IJsselmeerdijk.

Om een voorproefje te krijgen van wat wellicht in ons dorp nog gaat gebeuren maakte ik ook in Warder luchtfoto’s van de daar reeds vergevorderde werkzaamheden aan de IJsselmeerdijk.

Eerst wordt zoals ook in Warder te zien is een werkeiland opgespoten, hierop worden machines en materiaal opgeslagen en wordt een kantoor gebouwd, zoals we in Warder kunnen zien.

VOLENDAM

VOLENDAM – Hier wordt tegenover Kras Recycling aan de IJsselmeerdijk een werkeiland opgespoten

VOLENDAM – Het opspuiten vanaf de andere kant gezien

WARDER

WARDER – Hier de IJsselmeerdijk bij Warder. Te zien is het werkeiland met opslag en kantoor, en een stuk gereed gekomen dijkversterking. Zo te zien is de helft van dit werkeiland blijvend en zal wellicht de andere helft na voltooiing v/d werkzaamheden weer verdwijnen

WARDER – Op deze foto is goed te zien dat de aanleg van de versterking in fases verloopt

WARDER – Ook op deze foto is duidelijk de wijze van werken en de opbouw van de versterking te zien. Onder de keien bij het water is ook een groot plastic zeil of doek te zien.

WARDER – Op deze foto is een wit pad op het nieuwe deel te zien, wellicht is dit het nieuwe fietspad.

WARDER – Duidelijk is i.e.g dat de nieuwe waterkering wel even iets anders is dan het oorspronkelijke dijkje

Op deze luchtfoto van gistermiddag is te zien dat de tijdelijke supermarkt van Dirk van den Broek weer is weg gesloopt

Aan de Hyacinten straat is het nieuwe pand gevestigd van Dirk van den Broek

Good Old Days

Omdat we aan het thuisfront vastgenageld zijn door de machthebbers in binnen en buitenland, en ik geen foto’s kan maken op exotische locaties, fotografeer ik de laatste tijd veel in ons eigen prachtige dorp Volendam, en daar valt genoeg moois te zien hoor, een troostende gedachte.

Hieronder een foto die ik met m’n telelens maakte vanaf het Volendamse havendijkje richting dijkbouldevard. Restaurant van den Hogen inclusief loswal terras op de Volendamse dijk, afgelopen zomer. De lockdown maatregelen waren even versoepeld, alles was bijna weer even normaal, het mocht helaas maar even….

Restaurant van den Hogen op de Volendamse dijk een paar weken geleden , toen het weer even mocht…

Een Volendamse vissersvrouw ( kunstwerk J, v Baarsen) kijkt over het IJsselmeer om te kijken of haar man op de botter al thuiskomt

Het Volendamse Noordeinde, net na een fikse buienpassage

Lockdown blues in Volendamse haven  nr1

Lockdown blues in Volendamse haven nr 2

De halve maen in de Volendamse Haven bij de rokerij van de Kale

Lockdown Blues nr 3 in het Volendamse Hotel Spaander

De Volle Maan in de buurt van de Halve Maen op het zuidelijke havendijkje in Volendam – tijdopname –

 

Lockdown BLUES…Even NIET meer REIZEN !!!

Maar gelukkig hebben we de foto’s en video’s nog

VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN ZIJN DISPROPORTIONEEL

Waarde vrienden, we kennen het allemaal, het leed dat het C-virus aanricht, vooral bij onze zwakke of zieke oudere medemensen. Tragisch. Uiteraard vind ik dat we al het mogelijke moeten doen om deze groep kwetsbaren te beschermen. We hebben allemaal veel aan ze te danken. Ik denk niet dat er mensen zijn die dat niet willen…

Maar…. mogen we een risicogroep beschermen ten koste van vele slachtoffers in andere groepen ? Is het middel dat we momenteel inzetten niet erger dan de kwaal ? Zijn er ook andere manieren om het doel te bereiken? Werkt het middel dat we nu toepassen wel? Het wordt tijd dat we ons dat eens af gaan vragen…

WERKLOOSHEID, DEPRESSIVITEIT & ZELFMOORD

We kennen allemaal de vrijheidsbeperkende 1,5 mtr afstand maatregelen waar onze gehele bevolking – 17 miljoen Nederlanders, –  al 7 maanden onder gebukt gaat. Deze maatregelen zorgen – zoals we inmiddels allemaal weten – voor extreme problemen in onze maatschappij. Niet alleen bedrijven en instellingen, gaan er aan kapot, maar vooral veel mensen lijden er sociaalpsychologisch onder; mensen die hun bedrijf om zien vallen, depressief worden en zelfs zelfmoord plegen. Werklozen die in de bijstand terecht komen, huiselijk geweld, echtscheidingen etc. De in de reiswereld werkzame mensen die met de handen in het haar zitten…hun banen verliezen en compleet kapot gaan, net als de horeca, de evenementen branche en cultuur sector; je zal maar in een band zitten en als muzikant, of als zanger of zangeres je brood moeten verdienen… 

En wat te denken van de niet of te laat behandelde hart,- en vaatzieken en kanker-patiënten  (alleen al 5000 niet behandelde kankerpatiënten in 3 maanden)  in de ziekenhuizen omdat die – vaak leeg – paraat moesten staan voor COVID opnames.

En onze jeugd die niet meer kan en sporten, uitgaan, feesten en normaal studeren. Onze oudste kleinkinderen staan voor een van de belangrijkste beslissingen van hun leven.. welke studie richting gaan we kiezen. Ze hadden voor dit seizoen diverse open dagen op Universiteiten en TU’s in gepland, gaat allemaal niet door, en bij een hoest of nies worden ze naar huis gestuurd. Chaos op de scholen..

ONLEEFBARE WERELD

De wereld is onleefbaar geworden, de materiële en morele offers die gebracht moeten worden, zijn in mijn ogen volstrekt disproportioneel. Het middel is erger dan de kwaal weten we nu. Om een risicogroep – waaronder mijn persoon – te beschermen, wordt een veelvoud van  slachtoffers in andere groepen gemaakt, dat kan gewoonweg niet…dat mag ik als risicodrager niet vragen of verwachten van mijn medemens. Moet ik als persoon die risico loopt niet zelf meer initiatieven ontplooien om niet besmet te raken?

Er is door de beleidsmakers te weinig ingezoomd op afweging van belangen, een begrip dat aan de basis staat van “maatschappelijk besturen” maar ..daar hebben virologen en IC specialisten die de dienst uit mochten/mogen maken geen boodschap aan…het gezichtsveld en de interesse van deze mensen is beperkt tot hun eigen vakgebied…heel belangrijk, maar niet bepalend voor het beleid dat alle Nederlanders aangaat.

INFECTION FATALITY RATE   = IFR = aantal doden/aantal besmettingen

Dat onze regering half maart  – net als al die andere regeringen – naar aanleiding van het schokkende scenario dat de WHO de wereld in stuurde  in de stress schoot  – sterfte risico IFR van COVID = 3,4% – en met maatregelen kwam, is volstrekt begrijpelijk. Ook wij hebben toen netjes binnen gezeten en onze kinderen en kleinkinderen weken niet gezien. Vreselijk trouwens. Na een paar weken echter bleek 3,4% schromelijk te hoog te zijn ingeschat, steeds werd duidelijker dat het eigenlijke sterfte risico rond de 0,2 % schommelt, een waarde die bij een fikse griep hoort. Voor de bevolkingsgroep tot 70 jaar zelfs kleiner dan 0.0,5 %

Zie hiervoor de website van de wereldvermaarde wetenschapper John P.A. Ioannidis

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.13423

En dit IFR getal was tot nu toe de graadmeter waarmee de ernst/gevaar van een epidemie of pandemie werd geduid; echt ingrijpende zware beslissingen werden genomen op basis van dit sterfterisico IFR !

– – Het sterfte risico is het aantal doden gedeeld door het aantal geïnfecteerden, dus naarmate het aantal geïnfecteerden toeneemt bij een ongeveer gelijkblijvend of minder snel oplopend aantal doden neemt het sterfte risico af  – – 

Nu dit IFR getal steeds kleiner wordt, door de ferme toename van het aantal besmettingen bij bijna gelijkblijvende of veel langzamer oplopende lage dodenaantallen, horen we het niet meer noemen, dat bevreemdt mij. Plotseling zijn nu ziekenhuis capaciteit en  “blijvende schade van de ziekte” de toverwoorden geworden waarmee de voortzetting van de maatregelen wordt gelegitimeerd. In diverse wetenschappelijke publicaties is echter te lezen dat ook tijdens vorige griepepidemieën de ziekenhuis capaciteit op de proef werd gesteld en op vergelijkbare schaal van longontstekingen en van blijvende (long) schade sprake was…  

1000 Nederlandse en 2100 Belgische medische wetenschappers waaronder professoren, doctoren, artsen en specialisten ( zie link verderop) schreven een brief aan hun regeringen en stelden daarin dat op dát moment, – toen de dodelijkheid – IFR – niet groter bleek dan die van griep – , de maatregelen heel snel afgebouwd hadden moeten worden. Dat gebeurde niet. De helft van de bevolking was in pure doodsangst geraakt door continue angst doctrine in talkshows en MSM, waarna onze regering, – op de huid gezeten door die angstige meute, de talkshows én MSM , – en wellicht bang voor electorale gevolgen – , besloot de maatregelen door te zetten.

DEGRADATIE VAN ONS AFWEERSYSTEEM

De 1,5 mtr samenleving,  inclusief allerlei quarantaine maatregelen zorgen echter volgens deze wetenschappers voor forse degradatie van ons afweersysteem en verminderde immuniteit bij onze bevolking. Feitelijk zorgen de lockdown maatregelen en 1,5 mtr samenleving voor een averechts effect in de bestrijding van Covid en andere infecties door virussen en bacteriën. Het is een kwalijke ontwikkeling. Om dit argument tegen de maatregelen te ontkrachten wordt in Talkshows en de MSM gemeld dat het niet zeker is dat er immuniteit op kan treden.  Maar het staat vast dat de 1ste ex corona patiënt die weer opnieuw besmet raakt het wereld nieuws gaat halen… en dat zouden we hebben geweten !!

Het dreigend tekort aan ziekenhuis bedden en IC capaciteit wordt dus ook als reden aangevoerd, een probleem overigens, dat is veroorzaakt door de bezuinigingen in de zorg van opeenvolgende kabinetten Rutte. In 2015 hadden we nl nog 2200 IC bedden, minister Schippers VVD startte toen met het wegbezuinigen, zodat er nu nog maar 1100 over zijn. Ook de ziekenhuiscapaciteit liep sterk terug.. door bezuinigingen staan complete grote ziekenhuizen leeg, en is er een terkort aan personeel. Schippers en van Rijn startten in dat jaar tevens met het wegbezuinigen van 75% van de verpleeghuisbedden…

Overigens is ook dat “materiële” ziekenhuiscapaciteit probleem niet veel anders als vorige jaren bij griep epidemieën toen de ziekenhuizen vol dreigden te stromen. Ook in andere landen. In 2018 lagen er 16.000 (Bron RIVM) mensen met griep en ernstige longproblemen t.g.v. griep in ziekenhuizen en nu 13.000… En wat dan nog… .. toen in de Philipijnen de vorige zomer de dodelijke knokkelkoorts uitbrak en de ziekenhuizen vol raakten, had men in no time een aantal nood hospitaals gebouwd met vele duizenden bedden, hoezo kunnen wij dat nu ook niet …?? En door verbeterde medicijnen, andere behandelwijzen en korter verblijf is er nu significant minder IC capaciteit vereist als in het begin.

Maurice de Hond wijst als wijze suggestie hieromtrent naar de mogelijkheid om de leegstaande RAI om te bouwen tot noodhospitaal, er staat een hotel met 600 lege kamers naast, voegt hij nog toe… en zoals in andere landen gebeurde, kunnen we  verplegend personeel uit andere landen in vliegen. Nood breekt wetten, en die paar honderd miljoen euro’s  kunnen er ook nog wel bij.. 

En laten we alles vooral wel in proporties blijven zien. We hebben in Nederland ruim 300 ziekenhuizen. Ik lees nu net dat er momenteel inclusief 500 IC opnames 2250 COVID patiënten in de ziekenhuizen liggen, dat is gemiddeld net 7 per ziekenhuis… In Nederland sterven gemiddeld per dag 425 mensen, de afgelopen week 40 per dag aan COVID, maar volgens het CBS sterven er ook elk dag 13 mensen in Nederland aan valpartijen, vooral ouderen die dan een heup breken en tijdens de behandeling longontsteking oplopen… tragisch natuurlijk, maar wel een gebruikelijke gang van zaken…die nu eenmaal bij het leven hoort. 

En hoewel wij in Nederland nog niet mogen klagen over de maatregelen tot nu toe, – zo hebben wij nog geen verplichte mondkapjes in winkels supermarkten en restaurants, net als bv in Duitsland –  moet m.i worden gestopt met de 1,5 mtr samenleving, en in in navolging van veel medische wetenschappers gekozen worden voor een omgekeerde lockdown. Voor de brief van de Belgische wetenschappers klik”:

https://omgekeerdelockdown.simplesite.com/446907321

DE OMGEKEERDE LOCKDOWN

De zwakke ouderen in zorg,- en verpleeginstellingen voorlichten, waarschuwen en indien door hen gewenst afschermen en de verzorgers/verplegers met professionele beschermingsmiddelen uitrusten, zodat zij niet besmet kunnen worden.  Dat mag best een paar miljard kosten, er wordt de laatste tijd door de verwoestende maatregelen met honderden miljarden gesmeten…Ook kunnen zwakke ouderen en andere kwetsbaren er zelf ook rekening mee houden drukkere en slecht geventileerde plekken te mijden, en om af te spreken met kinderen en/of kleinkinderen of en hoe ze elkaar willen ontmoeten of juist niet. Zo kan iedereen die zijn eigen gezondheid niet vertrouwt en absoluut geen risico wil lopen, daar zelf maatregelen voor nemen……zoals dat altijd al gaat !

De rest v/d bevolking en zeker onze jeugd zou gezien het lage sterfte risico van het C-virus: 0,2 %  dus vergelijkbaar met een fikse griep, in normaal en vrij verder moeten kunnen leven en zorgen voor groep immuniteit en een gezond afweersysteem tegen virus,- en bacteriële infecties …..zoals dat altijd al gaat. Het merendeel van de bevolking  – zo’n 80 a 90 % en zeker de jeugd – zal van een besmetting niet eens wat merken, en ja, er zullen mensen ziek worden net als bij griep…en ook op de IC terecht komen ……zoals dat altijd al gaat; daar zullen we mee moeten leren leven, net zoals we ook leven met allerlei andere ziektes….adaptatie heet dat!

MONDKAPJES

En dan nog even dit.. wie in dit strijdgewoel een mondkapje op wil zetten moet dat vooral doen, vrijheid blijheid… maar aangezien het RIVM deze kapjes “door het onvermijdelijke verkeerde gebruik ervan zelfs besmettelijk vindt”, is het verplichten van mondkapjes, zeker op scholen waanzinnig. Een uitgebreid test onderzoek naar alle in de markt zijnde niet medische mondkapjes door de TU te Delft in opdracht van TV programma RADAR was ontluisterend, zoals te zien was op TV en zoals de onderzoekers zelf concludeerden. De kapjes werken niet. Een medische wetenschapper die met dit teleurstellende testresultaat werd geconfronteerd gaf aan dat de kapjes wel werken bij niezen en hoesten.

Dit kan vergeleken worden met de aankoop van een veilige boot voor Piet, die er mee de oceaan wil over steken. Verkoper: “deze boot is bestand tegen aanvallen van walvissen en haaien” maar toen Piet de 1ste haven uitvoer zonk het hele spul en verzoop Piet,  de boot was lek.

ANGSTPSYCHOSE DOOR TALKSHOWS KIJKEN EN MSM LEZEN

In de buitenlucht is tot zover bekend op de gehele wereld nog nooit iemand besmet geraakt met corona. De 1,5 mtr afstand buiten is dus al onzinnig maar verplichte kapjes in de buitenlucht is de waanzin ten top. Dat ik de afgelopen dagen toch echt sommige fietsers met een kapje op voorbij zag fietsen, en ook enkele “gemuilkorfde” wandelaars, tegenkwam is wellicht het gevolg van de ernstige angstpsychose waarin ze terecht zijn gekomen door kijken naar de talkshows en lezen van de MSM.

Een voorbeeld van angstaanjagerij  zag ik in de Telegraaf van 26 okt waarin gesjoemeld wordt met het aantal coronadoden. In de gehele wereld wordt Worldometer corona met corona data als gezaghebbend beschouwd” https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=worldometers+corona

In de telegraaf is het maximum in aantal doden per 24 uur in begin april – zie onderstaande grafiek – ongeveer gehalveerd (125) ten opzichte van de cijfers van worldometers corona (240), terwijl het dodenaantal van deze week is aangedikt, hierdoor lijkt de situatie van nu veel dreigender dan in werkelijkheid het geval is

Wellicht dat er ook mensen op vrijwillige basis mee de straat op gaan; als uiting van politieke correctheid; “kijk mij eens over hebben voor mijn medemens”. We spreken dan over de zgn “deugkapjes” die ongetwijfeld als nasleep van de lockdown perikelen in de toekomst in het straatbeeld te zien zullen blijven  Gelukkig heeft ook onze regering nog niet de oren laten hangen naar de mondkapjes mores van de Talkshows en de andere MSM , maar komen wel enkele ministers met het nut van mondkapjes als “gedragsbeïnvloeding” Suggestie: zet dan een rode puntmuts op met een zwarte letter C er op… Hoe GEK wil je het hebben ??

ONDERZOEK NAAR NUT VAN NIET  MEDISCHE MONDKAPJES

Niet alleen door onze TU in Delft is een onderzoek naar de effectiviteit van mondkapjes verricht. In opdracht van de WHO heeft een team van internationale onderzoekers van de internationale CDC’s (RIVM’s waaronder Chinese en Amerikaanse wetenschappers, een jarenlang laboratorium onderzoek en literatuurstudie gedaan naar het nut van niet medische mondkapjes en andere hygiënische maatregelen t.b.v het tegengaan van verspreiding van influenza-achtige virussen. Dit onderzoek is gestart vóór de Covid 19 uitbraak en werd gepubliceerd in mei 2020; het woord Covid 19 wordt er daarom nog niet expliciet in genoemd. Covid 19 is echter een zus van SARS .

De onderzoekers concluderen dat niet medische mondkapjes wél bacteriële infectie besmettingen, insecten , zand, speeksel druppels en andere kleine deeltjes tegenhouden, maar NIET helpen tegen verspreiding van influenza achtige virussen, niet voor jezelf , maar ook bescherm je er een ander NIET mee.

Er wordt in het rapport gesteld dat e.e.a vermoedelijk te maken heeft met de verspreiding van influenza achtige virussen d.m.v aerosolen, een vorm van virus transmissie waar nog weinig over bekend is. Het gaat daarbij om virusdeeltjes die één tienduizendste mm groot zijn en via de adem door de kapjes heen gaan.

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

Voor degenen die het hele rapport te veel vinden hier in het groen de samenvatting

Door de niet aflatende angst en paniekzaaierij in talkshows en de MSM durft inmiddels de helft van de door doodsangst bevangen Nederlandse bevolking, net als in de ons omringende landen, bijna de deur niet meer uit. Ik zag vanmorgen hier in het dorp binnen een half uur zelfs 2 bestuurders van auto’s alleen in de auto met een mondkapje op rijden.Het is al zo erg dat je als je kritiek levert op het corona beleid je “corona ontkenner” wordt genoemd met de connotatie van de holocaust.. Hoe gek moet het nog worden…                   

Ik vrees met grote vreze dat onze regering zich voor het bepalen van een een vervolgstrategie door deze sfeer zal laten leiden. Wellicht dat zich volgend jaar met een goedgekeurd vaccin of medicijn een legitieme exit strategie aandient voor de betrokken regeringen zonder al teveel electorale schade, maar anders zal het zeker nog langer duren.

Ik spreek hier voor de leefwereld van mijn kinderen en kleinkinderen, want ik zie dagelijks wat een negatieve impact de 1,5 mtr samenleving op hen heeft. Vooral met betrekking tot hun opleiding…

De pijn of schade die wij – Mary en ik – er als gepensioneerden zelf door  ervaren is feitelijk een onbelangrijk luxe probleem: we kunnen even NIET meer reizen ! Maar al is het niet leuk allemaal; we klagen niet echt hoor… we hebben al heel veel van de wereld gezien, en dat neemt niemand ons meer af…

LOCKDOWN BLUES

Tijdens een ochtend wandeling door het centrum van ons mooie dorp is te zien dat de duidelijk zichtbare Lockdown Blues van 28 april j.l (foto boven) veel lijkt op een vooral koud en nat aanvoelende Slecht Weer Kater zoals die van gistermorgen 8 oktober (foto daaronder).

Deze foto maakte ik op 28 april j.l op het Volendamse Europaplein, niet ver van ons huis, de lockdown hield ons in de tang en het weer maakte het er al niet beter op, er kwamen flinke buien voorbij
Deze foto is van gistermorgen 8 oktober , het terrassen seizoen is afgelopen; wederom is het stil op het Europaplein, en wederom is het slechte weer daarbij een extra sfeer bederver

OPKLARING

Deze foto maakte ik ook een dezer dagen, ik moest er een paar keer voor het huis uit – hier 40 mtr vandaan, om het natte plein en de opklaring in één foto te vangen, Mary stond mij hierbij ter zijde met een paraplu…

En hier de foto in zwart wit, ik ben benieuwd welke men mooier vindt

Zoals reeds opgemerkt mogen wij niet klagen, wij hebben het grootste deel van ons leven al beleefd, en gelukkig heel veel van de wereld gezien. We zijn tevreden…en tijdens dit gedwongen huisarrest kijken wij vaak naar onze reisvideo’s waarvan er trouwens al 60 a 70 op YouTube staan. We komen dan weer in de sfeer, maken de reis weer mee en genieten er telkens opnieuw van.

En..omdat we nu aan huis gebonden zijn, heb ik ook mooi de gelegenheid om de reizen die nog “in de kast” lagen af te maken. Zo heb ik deze week onze rondreis door Tasmanië per camper op video/slideshow gezet, wat een belevenis, deze trip. Het is heel ver hiervandaan, 17.000 km; wij hadden Tasmanië dan ook aan het einde van onze 7 maanden door Australië reizen gepland.

Maar het was de moeite waard…wat was het mooi daar… kijk zelf maar !! Zo gaan we ondanks alles samen toch weer even ’t land uit “op reis”.

Voor onze 4K video van deze trip: (18 min) https://www.youtube.com/watch?v=m_8TIIFUcjw

 

TASMANIE

Hiken langs de oevers van Cynthia Bay bij Derwent bridge, hier zijn veel giftige slangen…
Lagoons Beach aan de noordoost kust bij Scamander, met alleen het zwoele geluid van de meeuwen en andere vogels, om nooit meer weg te gaan…
Lady Barron Falls bij Mount Field
Een foto vanuit de Ida Bay Railway, in dit meertje werd het gekapte hout bewaard, zodat het bij bosbrand niet verloren ging; de vergane resten van de jetty waar de boot aanmeerde om het hout op te halen zijn nog te zien… adembenemend mooi toch?
Tijdens een boottocht langs de kust van Bruny Island kan je veel robben fotograferen
Er is veel regenwoud in Tasmanië, zoals hier bij Derwent Bridge, we hebben er vele uren doorheen gewandeld
We maakten een bushride met de Ida Bay Railway, het treintje werd vroeger gebruikt om het gekapte hout uit de bush te vervoeren
In het allerzuidelijkste punt van Tasmanië waar de weg ophoudt, vind je Cockle Creek met 3 inwoners, dit is het strandje bij Cockle Creek
De Currawong, een genadeloze rover, maar wat een mooie kop zeg !
Mary op de Waratah lookout tussen Dover en Sygnet
De “Arve Falls” in de Harz Mountains,een v/d vele falls hier. Vanaf een statief gemaakt.
Aan de zuidkust bij Bruny Island; Dit soort gaten in de rotsen zijn het gevolg van de miljoenen jaren lange inwerking van schurend water…hier wordt het begrip “tijd” zichtbaar !
Aan de kusten van Tasmanië wemelt het van de robben kolonies, zeer fotogenieke tafereeltjes
Een plaatje dat overal op Tasmanie gemaakt zou kunnen zijn, en dan die serene rust hier…
Vanuit de camper: in de buurt van Cape Bruny
Deze maakte ik in de vroege ochtend…
Op Bruny Island tegen sunset, een paradijs, ook voor vogels
De FISH MAN blijkt een FISH WOMAN te zijn.. In de hoofdstad Hobart, waar alles draait om vis vangen en vis eten, liggen echt overal drijvende viswinkels in de haven
Op de Mount Wellington 1270 mtr met uitzicht op Hobart
Deze wilde ik jullie ook niet onthouden.. View vanaf de mnt Wellington op hoofdstad Hobart
Bij Launceston, bezochten we het Cataract Gorge Reserve, waar we vanuit de kabelbaan deze plaat maakten van het zwembad…
Het was heet in Tasmanië. In Launceston zagen we vanaf een hoge brug twee meiden verkoeling zoeken in een watervalletje
Omdat de top van deze berg op een wieg (cradle) lijkt kreeg deze beroemde berg de naam “Cradle Mountain”
De Cradle Valley Boardwalk in het NW dwars door een schitterend natuurgebied is 8,5 km lang; maar de moeite dubbel en dwars waard. De camera bleef “klikken”
Dit is een wombat, naast onze camper in Sygnet; een dier dat vnl in Australië voor komt