Democratie

Onder: Ik heb veel reacties uit Volendam gekregen op de foto’s van het nieuwe Volendamse woonproject de Zuidpolder in wording. Eergisteren vloog ik er wederom langs en maakte nog even deze gedetailleerde foto van de zandzuiger in het Markermeer, en de pijpleidingen over de weg langs de IJsselmeerdijk van Volendam naar Edam. Zij vervoeren de grond waarop een nieuw stukje Volendam wordt gebouwd!  

DE ZUIDPOLDER EN DE DEMOCRATIE

Jarenlang werd het omstreden woonproject de Zuidpolder, waar de jeugd van ons dorp met smart op wacht, tegengehouden door met name millieu beschermers, althans zo noemen zij zich. In ons ultrademocratisch poldermodel telt nou eenmaal elke mening; en al is er maar 1 persoon die de aanwezigheid van de rugstreeppad in een bepaald gebied belangrijker vindt dan de mogelijke vestiging van duizenden jonge mensen, dan gaat de pret even niet door (voor die duizenden) Na veel inspraakzittingen, gesteggel met rechtszaken over en weer, provinciale bemoeienis en allerlei publicaties is het dan nu zo ver. Men is begonnen met het opspuiten van zand. Maar……. tijdens dit opspuiten is de invloed van ons democratisch denken nog steeds zichtbaar, zelfs vanuit de lucht.

Onder: Op deze overzichts luchtfoto die ik eergisteren maakte is bij de pijlpunten een zwarte streep te zien, wat stelt dit voor? Scroll daarvoor naar beneden; een close up van deze foto  

Onder: De democratie in beeld. Een PADDENHEK !! Het is geplaatst om aan de wensen van de millieubeschermers tegemoet te komen. Een aan paaltjes van 40 cm hoog bevestigd zwart plastic doek dat om het hele bouwproject gespannen is, en dat moet voorkomen dat padden in de bouwput kunnen springen. Dit is geen grap, maar echt waar!!

DE NIEUWE JSF STRAALJAGERS EN DE DEMOCRATIE

Ons besluiteloze maar pluchegeile kabinet steelt weer weer eens de show; deze keer in de JSF soap. De beslissing m.b.t de aankoop van 6 miljard !!! euro aan 85 nieuwe gevechtsvliegtuigen is uitgesteld. Doorgeschoven naar een volgend kabinet. Net als al die andere belangrijke beslissingen die niet genomen werden. In Pouw en Witteman meldde Angelien Eijsink, PvdA-Kamerlid en JSF-woordvoerder, alle contracten en offertes van de vliegtuigfabrikanten het afgelopen weekend zelf bestudeerd te hebben, en op basis daarvan de beslissing omtrent aankoop uit te willen stellen. Ik kreeg al een beetje zweet rond mijn neus. “Hoe bestudeer je dat dan”, vroeg Pouw enigszins wakker geworden door deze onnozelheid. “Gewoon, net zoals met een contract voor het kopen van een huis” antwoordde ze. Om haar autoriteit op technisch en militair gebied te onderstrepen meldde ze en passant een ritje in een F16 en een duikboot gemaakt te hebben. De schrik slaat mij dan even om het hart. Gaat dit op zo’n kneuterige manier ? Wordt ons land op zo’n mallotige manier bestuurd? Ik heb echt wel een hoge pet op van onderwijzers, maar het is beslist onmogelijk dat ex – onderwijzeres Eijsink in deze gecompliceerde wereld van extreem complexe technische jachttoestellen en aanverwante apparatuur en zeer specialistische militaire gebruiksdoeleinden een zinnig woord mee kan praten. Zij moet zich dan laten adviseren door experts, maar die zouden wel eens geen politieke agenda kunnen hebben. En daar draait het bij Eijsink en haar maten om, het gaat om het spel en niet om de knikkers! 

Onder: Een foto van de JSF. Voor de goede orde: deze foto heb ik niet zelf gemaakt, maar van het internet gehaald!

Wij weten wel beter; Eijsink heeft helemaal geen terzake doende afwegingen gemaakt. Politici beslissen niet op basis van inhoudelijkheid, maar denken bij alles slechts aan de te verwachten electorale gevolgen van hun daden of uitspraken. Het grote nadeel van de door ons zo gekoesterde democratie! Ze heeft niets onderzocht, maar een spoedvergadering gehad met partijgenoten waarin de hamvraag centraal stond: Welke beslissing kost de PvdA het minste stemmen. Omdat men daar niet uitkwam moest de beslissing maar uitgesteld worden. We worden gewoon voorgelogen. Leve de democratie!

Zelf kan ik geen oordel vellen over wel of niet JSF, maar vertrouw ik het meest op de mening van oud commandant van de Luchtmacht de hr D. Berlijn, oud  F16 vlieger en specialist op dit gebied. Maar ook met meningen van individuen moet in dit buitengewone krachtenveld voorzichtig worden omgegaan. Ik beschuldig hier helemaal niemand, maar; het is de wereld van het grote geld, en niets is onmogelijk als het om een bedrag van 6000 miljoen euro gaat! Dan maakt 1 of 2 miljoen “smeergeld” aan belangrijke personen die de JSF in ruil daaarvoor publiekelijk aanprijzen ook niet meer uit, de geschiedenis heeft ons dat geleerd!    

Geef een reactie