EXCUSES AAN WAPPIES EN COMPLOTDENKERS

Mijn vrouw Mary en ik vinden Covid een nare ziekte, die we niet hopen op te lopen, want op onze leeftijd horen we bij een risico groep. We zijn daarom 2 x gevaccineerd met Pfizer, geen anti-vaxers, (onze gele boekjes zijn zwart gekleurd van de vaccinaties) geen corona-ontkenners of complotdenkers.

Ik meld dit eerst maar, omdat ik anders meteen al het predicaat “wappie” op m’n voorhoofd geplakt krijg…. hoewel ik dat er misschien binnenkort zelf wel op plak…

 • De motivatie voor deze “boute” uitspraak ( voor de taalfreaks: boude mag ook) hoop ik met dit schrijven duidelijk te maken

Wij hebben sterke twijfel over de oorzaak  van de maatschappelijke chaos en vooral ernstig verstoorde intermenselijke relaties in ons land, en in vele landen om ons heen. 

Heeft die nog wel te maken met volksgezondheid, vragen wij ons af?

KERNGEZOND; MAAR MINDER LEUK LEVEN

Hoewel al onze familieleden en wijzelf   gelukkig kerngezond zijn, vinden Mary en ik het leven de laatste tijd een stuk minder leuk.

De wereld om ons heen  staat bol van controle, dwang en vrijheidsbeperkingen, en zelfs in je naaste omgeving vooral van mensen die elkaar als vijand zien en n.b door de overheid tegen elkaar op worden gezet.

En we hebben een vreemd onbestemd voorgevoel dat dit blijvend is, helaas…. want gezien onze leeftijd zou dan – om in muziektermen te spreken – het coda van onze levenswandel – in mineur eindigen…En dat hadden we ons anders voorgesteld.. ik zal het proberen in een aantal punten uit te leggen.

1. HET NIEUWE NORMAAL

EUROMOMO

OFFICIËLE EU WEBSITE MET ALLE DODEN PER WEEK IN 28 EUROPESE LANDEN

Hierboven een up to date grafiek van Euromomo met het totaal aantal Europese doden per week – (ALLE doden, dus niet alleen Corona ) Dit aantal wordt voorgesteld door het grijze oppervlak onder de blauwe lijn.

We zien dat er elk jaar – dit is al zo, zo lang dit bijgehouden wordt – rond de jaarwisseling of niet lang daarna een piek ontstaat in het aantal doden.

Deze piek ontstaat door de seizoengebonden virusinfecties o.a influenza, rhino verkoudheidsvirus, corona e.a. of een combinatie daarvan. Het ene jaar is daardoor de piek hoger dan het andere, ook de breedte (duur van de piek) kan van jaar tot jaar verschillen.

Alle voorgaande jaren lagen tijdens de pieken de ziekenhuizen overvol en vochten intensivisten op de IC’s afdelingen tegen overbezetting, met daarbij ook echte uitschieters. Het stond wel in de kranten, maar er was verder geen ophef over.

Wél werd het de laatste jaren steeds drukker in die ziekenhuizen want terwijl de bevolking groeide, werden ziekenhuizen gesloten; de bedden capaciteit sterk gereduceerd, en de IC capaciteit zelfs gehalveerd van 2200 naar 1100 (kabinetten Rutte) 

In de Euromomo grafiek hierboven zie je duidelijk dat we nu,- net als al die voorgaande jaren,- wederom voor een nieuwe piek staan. 

De ziekenhuisopnames en dodenaantallen, zullen dus t.g.v de aanstormende seizoengerelateerde virusinfecties snel toenemen, conform het “oude normaal”, daar hoeven we dus niet van te schrikken, zo gaat dit altijd al; helaas, want elke piek is een berg menselijk leed,….

Het grote verschil met voorgaande jaren is dat we nu in een testmaatschappij leven; elke dag worden duizenden mensen getest om toegang tot o.a horeca, etc te krijgen, en elke dag worden we met feitelijk nietszeggende  “besmettingsaantallen” om de oren geslagen, een nieuw fenomeen aan de koffietafel… “nou, hoeveel waren het er gisteren” …met het gevolg dat we eigenlijk onnodig onder een soort van continue “oorlogsdreiging” gebukt gaan…

– terwijl men vaak niet beseft dat er altijd al – elk jaar – vele duizenden seizoengebonden virusinfecties zijn, maar dat daarop nooit eerder getest werd, en dat dan die tests ook nog niets zeggen over het ziek zijn ja of nee –   

Toen al vrij snel na het uitbreken van corona, dit niet het killer virus bleek te zijn, waar we aanvankelijk voor waren gewaarschuwd, adviseerden vele experts om te stoppen met testen en over te gaan naar het oude normaal…..  

De vaccinloog professor dr. Schetters en vele andere betrokken wetenschappers uit allerlei landen hebben ons toen geadviseerd ,- o.a op basis van wat deze grafiek ons leert,- om kwetsbare ouderen te beschermen en voor de rest van de maatschappij het oude normaal weer op te pakken..d.w.z:

 •  Onmiddellijk stoppen met testen
 •  Als je ziek wordt thuis blijven
 • Als je erg ziek wordt de dokter bellen, die een diagnose stelt en je vroegtijdig met medicijnen zoals bv ivermectine kan behandelen…
 • Als de dokter het nodig vindt je naar het ziekenhuis laten vervoeren

Ivermectine is in vele landen met succes in een vroegtijdig stadium van de ziekte toegepast. Het is in ons land streng verboden. Door het bestaan van werkende middelen tegen de ziekte zouden namelijk  wettelijk de noodmaatregelen niet mogen worden toegepast.

 – – – – – – Dus terug naar het oude normaal – – – – – –

De grote lijn/trend in bovenstaande grafiek bekijkend – vooral voor landbestuurders van belang – is er dus feitelijk weinig nieuws onder de zon.

Maar …die vlieger gaat niet op..we hebben inmiddels te maken met het “nieuwe normaal”, de politiek is er nu bij betrokken, ook in andere landen, en dán spelen er per definitie allerlei belangen die niets met volksgezondheid te maken hebben, en dat betekent: “herrie in de tent”.

Het door wanbeleid veroorzaakte structurele zorgprobleem wordt gewoon de ongevaccineerden even in de schoenen geschoven, en om de beleid makende  politici tegen de talkshows & MSM te beschermen kunnen elk moment de mondkapjes en andere horror scenario’s je weer om de oren vliegen, met alle desastreuze gevolgen van dien…. het begin van ons beklemmende gevoel…

2. WE KREGEN ER EEN NARE ZIEKTE   BIJ

We hebben er helaas zo maar een nare ziekte bij gekregen. We schrokken ons een hoedje in het begin mrt 2020 toen de hele wereld in shock raakte door de mededeling van de WHO over de wereldwijde bedreiging door een killervirus met een gruwelijke dodelijkheid IFR – 3,4 % .

We hebben een paar weken in thuisquarantaine gezeten en hadden weinig of geen contact met onze kinderen en kleinkinderen…achteraf vind ik dat nog steeds een begrijpelijke gang van zaken…

Want niemand wist nog precies óf, en hoe erg het was, en hoe lang het zou duren...

Gelukkig kwam de WHO 4 weken later met een significante herziening van de aanvankelijk veel te hoog ingeschatte mortaliteit  – IFR van 3,4% – van COVID 19  (nu wereldwijd gemiddeld IFR = 0,15%) -vergelijkbaar met griep- en konden we weer gewoon de deur uit…met het blije gevoel dat we er snel vanaf zouden zijn…

Ik geef toe, daarbij geholpen door mijn affectie met door de officiële instanties op het internet verstrekte cijfers, grafieken en statistieken, waardoor ik – als medisch leek – in staat was de grote lijnen en verbanden m.b.t de impact en verloop van de ziekte versus nut van de maatregelen er tegen te onderkennen.

Wat is IFR  – – Infection Fatality Rate ?

De IFR ofwel Infection Fatality Rate, – de dodelijkheid van een ziekte – is gedefinieerd als het aantal doden t.g.v een ziekte gedeeld door het aantal er aan besmette personen; bij Covid 19 is deze leeftijdsafhankelijk gebleken.

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION

Hierin publiceerde de gerenommeerde onderzoeker John P.A Ioannidis de uitkomst van zijn onderzoekingen in mrt 2021 in Europa en USA 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554

Uit dit rapport:

Conclusions

All systematic evaluations of seroprevalence data converge that SARS-CoV-2 infection is widely spread globally. Acknowledging residual uncertainties, the available evidence suggests average global IFR of ~ 0.15% and ~1.5 – 2.0 billion infections by February 2021 with substantial differences in IFR and in infection spread across continents, countries and locations.

 

Dit is vergelijkbaar met griep

Bij kleine kinderen en jeugd is de IFR voor Covid 19 nul tot verwaarloosbaar klein. Pas voorbij de 60 jaar begint de waarde sterk op te lopen zoals hieronder te zien is in een publicatie van de Amerikaanse CDC ( RIVM)

Publicatie van de Amerikaanse CDC

publicatie

IFR  at age 10 = 0.002%

IFR  at age 25 = 0.01%

but increases progressively to 0.4% at age 55, 1.4% at age 65, 4.6% at age 75, and 15% at age 85.

Al met al vooral voor ouderen – waar wij helaas zelf deel van uitmaken – en zeker voor bejaarden dus een hele nare ziekte erbij. 

3. EXTREME BANGMAKERIJ

Na die opluchting gevende WHO correctie van half april 2020 gebeurde er iets, wat op basis van de cijfers vreemd was; 

De extreme bangmakerij van de overheid en de MSM werd gewoon onnodig en ongewijzigd doorgezet.

Dat was een cruciaal moment; volgens vele experts had toen het oude normaal weer hervat moeten worden om via “onschuldige” besmettingen vooral bij jongeren een muur van immuniteit rond de kwetsbaren op te bouwen.

ANGSTTREIN

Maar de angsttrein vol beladen met politieke en financiële belangen was niet meer te stoppen en denderde voort, in al die landen.

Velen gingen daar zwaar onder gebukt, een onderbelicht en zwaar onderschat maatschappelijk probleem. Je zag vooral eenzamen wegkwijnen. Mensen die zichzelf opsloten en de deur niet meer uit durfden…

4. ONTWRICHTE SAMENLEVING

De grofste inbreuk op een “prettig leven” werd ons daarna opgediend in de vorm van een slechts in oorlogstijd passend, samenleving ontwrichtend pakket beperkingen en maatregelen met als triest dieptepunt de avondklok, waarvan nooit het nut bewezen of aangetoond is. In elk geval werden beleid makende politici er wel door beschermd tegen afbranding in de talkshows…

5. POLARISERENDE OVERHEID

En nu zijn het weer diezelfde overheid en de MSM die opzettelijk tegenstellingen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden initiëren, let wel tussen mensen, vrienden, en familieleden; om de vaccinatiegraad te verhogen, wordt steeds gezegd..

Of probeert men het door Rutte c.s veroorzaakte structurele zorgprobleem ermee te verdoezelen. Of zijn er nog andere belangen?

De grote vraag blijft: klopt dit allemaal wel? Mag een overheid zich van  dergelijke onbeschaafde middelen bedienen? Past dit allemaal nog wel in een rechtstaat zoals wij ons zelf plachten te noemen? Waar gaat dit heen, vragen we ons in alle ernst af.

Laten we toch vooral ons gezond verstand blijven gebruiken lieve mensen, blijf nadenken, houd vooral de grote lijnen in de gaten – laat je niet misleiden door uitzonderingen -, en blijf alles in de juiste proporties zien. Want juist dát, is nou één van de grote achterliggende problemen waar de samenleving momenteel onder zucht….

6. LIEGENDE & MANIPULERENDE POLITICI & JOURNALISTEN !!!

Er ontstaat steeds meer het beeld dat covid inzet is geworden van een politieke strijd, een onderdeel van de politieke agenda, net als immigratie, Europa of klimaat…

Politici, die de aangewakkerde angst onder de bevolking misbruiken om zich te kunnen profileren met beleid er tegen, in dit geval dus anti-corona maatregelen en er niet voor schromen om op grote schaal – zoals dat in de politiek gaat -, te manipuleren, net als macht dienende  journalisten

Een klein voorbeeldje hiervan: in talkshows,- wanneer iemand probeert een discussie te smoren met ” ik heb er al een paar aan corona verloren”, maar dat verliezen van dierbaren echt niet “voorbehouden” is aan alleen maar corona..

Alleen al in ons land – zijn er vele duizenden die hun 3000 dierbaren per week aan één van die andere honderden ziektes hebben verloren, als het al niet was door uitgestelde zorg of geen ziekenhuis capaciteit, omdat die gedeeltelijk leeg moeten blijven voor mogelijke toekomstige corona patiënten. Alsof die een andere status hebben..

En bv in de media als er in een stromende regen 25.000 mensen lopen te demonstreren in Amsterdam tegen de corona maatregelen en de QR code maatschappij, en de MSM uitsluitend melding maken van 1 idioot die met een soort galg rondloopt, en daarom afgebrand wordt. Natuurlijk uitsluitend omdat ze niet in staat zijn om de argumenten van die andere 24999 demonstranten te weerleggen. Blijf dus nadenken mensen…

GEZOND VERSTAND

Daarom wil ik ook eens refereren aan onderstaande voor iedereen te controleren quote. Voor begrip er van, is normaal gezond verstand méér dan voldoende, pure logica, voor twijfelaars meld ik nog maar even dat er een grote schare betrokken wetenschappers is die onderstaande met klem onderschrijft..

QUOTE: 

 • Ons kabinet heeft COVID 19 met (IFR=0,15%https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554 )* ingedeeld in “groep A” van de wet publieke gezondheid bij o.a Ebola (IFR 50 – 90%) Pokken, Polio, Sars, Mers etc. De Tweede Kamer heeft hier op 6 juli j.l mee ingestemd.
 • De verregaande noodmaatregelen die als gevolg daarvan mogelijk werden, zijn derhalve extreem disproportioneel. Ze hebben enorme  economische schade en maatschappelijke ravage aangericht, terwijl het nut ervan nooit op enigerlei wijze is aangetoond
 • * IFR is leeftijdsafhankelijk

Eigenlijk onvoorstelbaar. En dat in onze Tweede Kamer.. Waarom eigenlijk ? De meest relevante vraag van de laatste 1,5 jaar ?

Het is jammer dat onze journalistiek hier niet mee aan de slag is gegaan, want de journalist is toch de luis in de pels v/d overheid?

Maar sinds Pieter Klok de hoofdredacteur van de Volkskrant op 19 maart 2020 verklaarde geen kritiek op het corona beleid van de overheid in zijn krant te dulden – n.a,v gesprek en afspraken tussen pers & Rutte – is een belangrijke pijler onder onze democratische waarden ingestort, en dictatuur dichterbij gekomen….

Daarom sta ik – zoals de lezer van dit journaal inmiddels wel weet – , zeer kritisch tegenover de verschillende op deze onterechte A status gebaseerde anti-corona maatregelen zoals:

 • gedragsdwang experiment mondkapjes,
 • lockdowns,
 • avondklok,
 • sluiting van scholen, universiteiten horeca, winkels, sportaccommodaties, musea, theaters
 • verbod op evenementen, festivals, andere culturele bijeenkomsten 
 • en het verder stilleggen van een groot deel v/h dagelijkse leven,
 • Uiteraard ben ik een felle tegenstander van de verplichte of onder zware drang afgedwongen vaccinaties. De kwetsbare ouderen zijn allen – min of meer – vrijwillig gevaccineerd, goede zaak, maar ook alle anderen, en zeker de jongeren die er niet of nauwelijks last van hebben – moeten daar zelf over kunnen beslissen, een recht dat boven elke vorm van discussie verheven is, en moet blijven !!!

Dit “verplichte” vaccineren komt overigens naast de ethische bezwaren die er tegen zijn, behoorlijk in het geding nu blijkt dat steeds meer gevaccineerden besmettelijk zijn, net als ongevaccineerden, maar niet alleen dat. Ook komen er helaas steeds meer volledig gevaccineerde covid patiënten in de ziekenhuizen en IC’s terecht…

Gelet op de zeer verontrustende trend in de recente cijfers hieromtrent uit o.a de UK, Israël, en deze week België -, duurt het waarschijnlijk nog 2 a 3 weken voordat de covid-patienten  populatie ook in de Nederlandse ziekenhuizen voornamelijk uit volledig gevaccineerden bestaat.

Hierbij speelt overigens ook wel een mathematisch verklaarbare component een rol: als er procentueel veel meer gevaccineerden zijn dan ongevaccineerden, komen er bij ongeveer gelijke besmettingskans getalsmatig natuurlijk ook meer gevaccineerden dan ongevaccineerden in de ziekenhuizen etc.

70% Covid patiënten in Vlaamse ziekenhuizen volledig gevaccineerd

Zo heeft de Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke 26 okt j.l medegedeeld dat een meerderheid van 54% van de in de periode – van 16 tot 22 okt – in de Belgische ziekenhuizen opgenomen covid patiënten volledig gevaccineerd is.

Van de in de Vlaamse ziekenhuizen opgenomen covid patiënten is volgens Vandenbroucke ruim 70% volledig gevaccineerd. Van de in totaal 333 covid patiënten waren daar 236 volledig gevaccineerd. Dit geeft te denken waarde vrienden… een trieste ontwikkeling, helaas, en wederom extra druk op de zorg!

Een trieste ontwikkeling…hopelijk hoeven we binnenkort niet vast te stellen dat de vaccinaties de samenleving niet hebben gebracht wat ervan verwacht werd, maar wél de farmaceutische industrie een paar honderd miljard rijker hebben gemaakt…

DE QR CODE

Er worden helaas dus steeds vaker gevaccineerden en soms getalsmatig zelfs meer dan ongevaccineerden in ziekenhuizen en IC’s ( verklaringen UMC Maastricht en UMC Groningen) opgenomen.

Deze ontwikkeling maakt het dwang argument van onze minister de Jonge, dat een ongevaccineerde als hij ziek wordt, zijn recht op een ziekenhuisbed en volledige deelname aan het sociale leven heeft verspeeld; naast onbeschaafd, ook nog eens volkomen dwaas en ongerijmd. 

Ik pleit vóór vrijwillige vaccinatie tegen covid19 en vind de onbeschaamde hetze die in onze “beschaafde” wereld wordt gevoerd tegen ongevaccineerden gewoonweg schandalig..

Alle recente ontwikkelingen moeten voor onze bestuurders politici toch een signaal zijn om onmiddellijk te stoppen met het  “verplichte” vaccinatie beleid, waaronder de QR code toegangspas die hiermee toch wel tot een lachwekkende vertoning verworden is.   

Wat de QR code nog met virussen of volksgezondheid te maken heeft kan ik met de beste wil van de v/d wereld niet begrijpen.

Los nog van het feit dat gevaccineerden besmet kunnen zijn zonder het zelf te weten en dus een gevaar kunnen zijn voor anderen, ook andere (on)gevaccineerden, zonder dat die dat weten, en dat dit met de ongevaccineerde zelfs niet geteste persoon niet anders is  (denk hier even goed over na) ..laat staan als deze ongevaccineerde persoon wél getest is.

En in Italië krijgt deze laatste geteste categorie zelfs geen toegang meer tot zijn werk, en in Oostenrijk mogen ze de pistes niet meer op… hoe krankzinnig kan het worden?

Ook volslagen krankzinnig wordt deze verplichte code als je in de Bijenkorf loopt en wél in de winkelende massa kan mee strompelen, kopen, en voor de kassa in de rij staan zonder QR code , maar niet in het soms lege restaurant in diezelfde ruimte een bak koffie mag drinken zonder die QR gekte. Ik heb altijd geleerd dat 1+1 =2, maar nu moet ik gedwongen accepteren dat 3 ook goed is. Onder geen voorwaarde…never !! 

En de voortdurende  irritante confrontatie met dit soort dwaze dwang in je omgeving maakt het leven -zacht gezegd- minder leuk..

JE DOET HET VOOR EEN ANDER…..

Het meest ridicule verplichtende motief om je te laten vaccineren is eigenlijk wel: “je doet ’t voor een ander” kom op zeg, wat een morbide flauwekul… er is nog NOOIT iemand voor een ander ingeënt. Probeer je eens voor te stellen wat dit echt betekent….

MINISTER van WELZIJN  DIE POLARISATIE EN OPLAAIENDE HAAT PREDIKT

En dán nog even over onze minister De Jonge die n.b over ons welzijn waakt, en ongevaccineerden als straf het recht op zorg en deelname aan het sociale en culturele leven wil ontnemen. Waar is onze beschaving gebleven ?…

Het is triest, dat n.b een overheid bewust diepe polarisatie en ontluikende haat in de samenleving initieert, door ongevaccineerden af te schilderen als minderwaardigen en ze de schuld in de schoenen te schuiven van de zorgproblemen die n.b door diezelfde overheid veroorzaakt zijn. En NIET door ongevaccineerden, marktwerking in de zorg, of failliete ziekenhuizen…

Het bewaken van onze volksgezondheid is hier in het geding, en daar is onze overheid verantwoordelijk voor…

En dán het vaccin dat onvoldoende werkt, ook dáárvoor wijzen de verantwoordelijken met hun uitspraken de beschuldigende vinger naar de ongevaccineerden. Wat een dwaze wereld…

Waar haalt men het lef vandaan. Dat zou namelijk impliceren dat we al die rokers met longkanker geen behandeling meer geven, en de vele gevallen racefietsers die te snel reden op die smalle fietspaden moeten laten liggen…..dat levensstijl gerelateerde zieken als hartpatiënten, en obesitas of drankgebruik gerelateerde patiënten geweerd moeten worden uit ziekenhuizen. En dat we  de schuldigen aan verkeersongelukken op de weg in hun wrak dood moeten laten bloeden.. en zo kan ik nog wel een uur doorgaan, hoe kan je het bedenken, en ik zie op FB en andere SM mensen deze onbeschaafdheid van onze minister overnemen…

COVID 19 IS GEEN POKKEN POLIO OF MAZELEN

Men vergelijkt covid 19 vaak onterecht met pokken, polio of mazelen “waar tegen we toch óók allemaal worden ingeënt? ”

Dat zijn echter infecties door een voor iedereen, – ook voor jonge kinderen – gevaarlijk zelfs dodelijk virus, dat na vaccinatie geëlimineerd wordt, zonder mutaties. Nog buiten beschouwing gelaten de wijze waarop deze vaccins reeds vele jaren lang op lange termijn bijwerkingen zijn onderzocht..

Volgens vele betrokken wetenschappers is covid 19 endemisch geworden, d.w.z dat het niet uit te roeien valt, daarvoor is het virus te mild, we zullen er mee moeten leren leven. De op den duur door infecties en vaccins opgelopen immuniteit zal er ook voor zorgen dat het minder schadelijk wordt, vlgs deze experts. 

https://nos.nl/artikel/2370489-wetenschappers-coronavirus-gaat-niet-meer-weg

Ik ben vanaf het prille begin  – en word steeds meer – overtuigd aanhanger van de “Great Barrington Declaration”, opgesteld door een aantal gerenommeerde ONAFHANKELIJKE professoren op gebied van virologie, immunologie en vaccinaties.

https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-nederlands/

Deze top-experts zijn gezien de relatief lage mortaliteit en morbiditeit van dit virus – vooral voor jongeren- voorstanders van risico gestuurd beschermen van kwetsbare ouderen met onderliggende problemen, en het vrij laten van de rest van de maatschappij, zodat door infecties groepsimmuniteit ontstaat. Waar noodzakelijk met inzet van noodvoorzieningen en zeker met herstel van zorgcapaciteit. De zogenaamde omgekeerde Lockdown.

Het lijkt mij verstandig om het advies van de professoren van de Great Barrington Declaration in acht te nemen, dus per direct stoppen met testen, QR codes vrijheidsbeperkingen en dwangmiddelen. Gewoon weer normaal doen… 

WAPPIES & COMPLOTDENKERS

Dat nam en neemt niet weg dat ik uit het kamp van de tegenstanders van de rigoureuze maatregelen aanvankelijk soms zulke – op dat moment voor mij – onwaarschijnlijke en onzinnige opmerkingen heb aangehoord, die zo ongeloofwaardig waren dat ik ze lachend heb weggewuifd als complottheorieën, en me realiseerde dat de verspreiders ervan dus Wappies moesten zijn. (best aardige mensen trouwens)

Ik wil nu echter mijn excuses aanbieden aan al die – naar nu blijkt – wakkere mensen die ik voor gek heb verklaard toen ze mij 1 jaar geleden vertelden dat onderstaande zaken binnenkort werkelijkheid zouden worden, ik schaam me diep !!!

 • COMPLOTTHEORIE Nr 1  (sept 2020)
 • EU werkt aan een Europees Vaccinatie Paspoort met QR code
 • COMPLOTTHEORIE Nr 2   (aug 2020)
 • iedere burger krijgt persoonsgebonden pas met daarop CO2 verbruik 
 • COMPLOTTHEORIE Nr 3  (sept 2020)
 • COVID 19 biedt een unieke kans voor persoonlijk CO2 -budget op QR code

Lees hieronder:

NU.nl onze nationale zichzelf benoemde waarheidsgoeroe verklaarde m.b.v. factchecking in sept 2020 bovenstaande Nr1 quote tot complottheorie, maar we weten nu dat in sommige EU landen de in de complottheorie genoemde reisbeperking zelfs nog fors is uitgebreid: géén prik: niet reizen, géén werk, géén geld….. .

En.. dat de VVD dit laatste dwangmiddel in Nederland onderzoekt en wellicht ook wel wil gaan toepassen.

Onderzoekers van de Oxford University & University College London & KTI Climate Action Centre in Stockholm komen nu met hun advies aan regeringen om het “persoonlijk CO2 budget” toe te passen om de CO2 doelen te kunnen halen.

En dat uitgaande van de unieke kans die de corona crisis hierbij biedt, Artificial Intelligence kan helpen bij de mega data-toevoer die hierbij komt kijken (coronapas). Zie daar, de start van het proces waarmee ook de Nr2 en Nr3 complottheorieën worden  “bevorderd” tot dystopische angstdromen; de gruwelijke werkelijkheid.

GEWOON EVEN VOOR DE AARDIGHEID DEZE…

 

Dan nog even dit…

Vaccins, zoals die tegen pokken, polio en mazelen zijn een zegen voor de mensheid gebleken, vooral voor baby’s en kleine kinderen. Zij konden er zoals eerder in dit artikel betoogd ernstig ziek van worden en er zelfs aan overlijden.

Dat is met covid 19 echter wel even anders, baby’s en kleine kinderen lopen m.b.t de ziekte covid 19 geen enkel gevaar…

IFR VOOR KINDEREN

De IFR is een mate voor de dodelijkheid van een ziekte. Deze is bij Covid 19 leeftijdsafhankelijk gebleken, en bij vooral jonge kinderen verwaarloosbaar klein..

Publicatie van de Amerikaanse CDC

publicatie

IFR  at age 10 = 0.002%

IFR  at age 25 = 0.01%

Pfizer wil nu dat de Europese autoriteiten haar nieuwe corona-vaccin voor kinderen van 5 tot 12 jaar gaan goedkeuren.

WAT DENKT U ECHT ?

 • Doen ze dit omdat ze zo begaan zijn met de gezondheid van onze kinderen van 5 tot 12 ?
 • Doen ze dit om er miljarden mee te kunnen verdienen ?

Gaarne het antwoord op deze gewetensvraag even goed laten bezinken in het licht van de wijze  waarop de MSM ons tegenwoordig over dit soort motieven inlicht

 

  “WE DOEN HET VOOR DE ZORG”        

     ZEGGEN DE COALITIEPARTIJEN

In de Nederlandse ziekenhuizen zijn door het kabinet RUTTE niet alleen vanaf 2015 vele ziekenhuizen gesloten en duizenden bedden afgeschaald. Er waren ook 2200 IC units in 2015. Het kabinet RUTTE heeft dit tot grote ontsteltenis van de zorg gereduceerd tot 1100 in 2020. Ook zijn er in die periode veel zorgmedewerkers ontslagen, of hebben ontslag genomen vanwege de slechte salariëring en/of hoge werkdruk…. 

En nadat in mrt 2020 de corona het land binnen kwam en het kabinet Rutte daarop de meest draconische economie verwoestende en maatschappij ontwrichtende maatregelen ooit uitgevaardigde, waarbij met vele miljarden geld van de belastingbetalers werd gesmeten, kwam die regering met het excuus: “we doen het voor de zorg”, het werd zelfs eentonig, in elk interview in elke talkshow “we doen het voor de zorg” werd er steeds weer  geroepen…

Reeds bij het begin van de “pandemie” hebben vele wetenschappers, politieke partijen, particuliere investeerders en andere betrokkenen gepleit voor het direct starten met uitbreiden van die IC capaciteit tot op het niveau van vòòr de slooppartij van Rutte c.s…..

In de tussentijd zou bv een beschikbaar hospitaalschip of leegstaande  grote ziekenhuis accommodatie met desnoods tijdelijk uit het buitenland ingehuurd personeel voor noodopvang kunnen zorgen…..wederom was het praten tegen dovemansoren…

“EEN BLIK VERPLEEGKUNDIGEN”

Voornoemde suggesties werden en worden nog steeds door de veroorzakers van het probleem afgedaan met de inmiddels overal gebruikte dooddoener:

“we kunnen niet even snel een blik verpleegkundigen open trekken”,

Dat klopt, die zitten niet in een blik, die werkten aan bedden op IC’s waar ze zijn wegbezuinigd, en zolang je maar niets doet, blijven ze weg, en kun je dat blijven roepen…

M.b.v. noodvoorzieningen bij de start van de problemen, en herstel van de IC capaciteit incl opleiding intensivisten die qua werkdruk en salariëring een baan met perspectief geboden moet worden – hadden we nu – ruim 1,5 jaar later – in elk geval een stuk verder geweest. Geld was geen enkel probleem, dat heeft het kabinet laten zien…

Noodvoorzieningen met desnoods uit het buitenland ingehuurd personeel zouden tijdens de herstelperiode uiteraard nog steeds een rol kunnen spelen….

“WIJ DOEN HET VOOR DE ZORG”

Ons kabinet weigerde helaas het échte probleem aan te pakken, en gaf de voorkeur aan een poging om uitsluitend op controversiële, onzekere en extreem dure wijze de gevolgen ervan te bestrijden. Het is aannemelijk dat invloed van de grote EU partners zoals Duitsland hierbij een grote rol gespeeld heeft.

Van alle economie en maatschappij ontwrichtende maatregelen is nooit zelfs maar de geringste effectiviteit aangetoond.

Vergelijking van onze statistieken met die van landen waar minder of géén maatregelen zijn geweest – zoals Zweden, Florida etc – bevestigen dit beeld.       (teveel links om te plaatsen) 

Vele, vele, vele experts in de hele wereld hebben hier vanaf het prille begin op gewezen, uiteraard kwamen deze niet of nauwelijks aan bod in de talkshows, waar tegenwoordig – zo lijkt het wel -, het beleid gemaakt wordt. 

Wij werden opgezadeld met politiek prestige verhogende edoch miljarden kostende slechts schijnveiligheid brengende irritante dwangmaatregelen…

Zoals de – zelfs volgens het RIVM – niet werkende verplichte en zelfs besmettelijke mondkapjes (gedragsdwang experiment) waarbij maar liefst 100 miljoen euro belastinggeld door het kabinet aan criminele mondkapjeshandelaar Siewert werd verkwanseld, avondklok, 1,5 mtr en alle andere samenleving verwoestende lockdowns, teststraten, invoering QR codes,  en extra controle capaciteit door méér BOA’s, wánt… “wij doen het voor de zorg”.

Afgelopen augustus kwam Wilders met een voorstel om fors uit te breiden in juist deze IC capaciteit, en wat gebeurt er dan, geloof het of niet.. de hele kamer stemt vóór, behalve de 4 coalitiepartijen… zie de tabel v/d website van de Tweede Kamer hieronder….want: “zij doen het voor de zorg”

 

KRITIEK IN DE TELEGRAAF

Alleen in de Telegraaf is af en toe een column of artikel te vinden met kritiek op het coronabeleid, zoals de column van Leon de Winter, die de zaak middels een helikopter view benadert…

COLUMN LEON DE WINTER