Fietsen in de duinen bij Schoorl & Academische Kakkerlakken

We fietsten vorige week gewapend met camera’s in de duinen rond Schoorl; het was prachtig weer, en omdat we aan de late kant waren zakte de zon naarmate de strijk verstreek richting horizon. Dat is voor de fotograaf in zo’n mooie fotogenieke omgeving in dit jaargetijde natuurlijk een cadeautje.

Het mooiste plaatje (vonden wij) kon ik maken tijdens de terugweg in de buurt van Oosthuizen vanuit de aan de kant v/d weg geparkeerde auto. Kijk zelf maar !   

 

Dit soort toch wel “uitheemse” foto’s maak je al fietsend gewoon overal om je heen in onze eigen duinen bij Schoorl.

Vanaf een heuvel maakte ik deze foto van een eenzame fietser, tussen al die prachtige herfstkleuren

Hier ook een eenzame fietser…wat een wereld…

Het wordt wat later, de hemel begint te verkleuren….

Tja en dan tegen sunset op de Schoorlse Zeeweg maakte ik deze kleurenplaat…

Op weg van de duinen naar huis in de buurt van Oosthuizen, zagen we rechts van ons die zon steeds verder zakken. De kleuren werden steeds feller…We zijn een paar keer aan de kant v/d weg gestopt om een paar van deze foto’s te maken….

 

GEEN VERTROUWEN MEER

Zoals ik al eerder aangaf in dit journaal, ben ik mijn vertrouwen in onze landelijke overheid volkomen kwijtgeraakt. We worden geregeerd door incompetente charlatans die openlijk of via verborgen agenda’s uitsluitend het eigen persoonlijke belang dienen..het welzijn van burgers telt absoluut niet meer mee…

Een democratie zijn we allang niet meer, maar een technocratische dictatuur, waarin big tech – big farma – big media  – etc etc etc… via lobby networking de dienst uitmaken… . 

TECHNOCRATISCHE DICTATUUR

11 november 2022 in het Platform voor onderzoeksjournalistiek

(Onderstaand ontluisterend artikel spreekt voor mij boekdelen)

Follow The Money

Bij Kiezebrink ‘zakt de broek af’. ‘We worden beroofd waar we bij staan. De vaccins zijn ontwikkeld op universiteiten, mede met belastinggeld. Nu kopen overheden die vaccins terug, voor een flinke prijs, met belastinggeld. Toch vindt Pfizer het nog nodig geld te verschuiven via belastingparadijzen.’

Voor de rest v/h artikel zie de website van FTM

DEMOCRATIE OVERLEDEN

In een democratie, kiezen burgers een regering die doet wat het volk wil. Dat is voorbij; de burgers moeten nu doen wat de regering wil. Zelfs je tegen een overheidsstandpunt uitspreken kan je nu je baan en nog veel meer kosten… hoe is ooit zover kunnen komen?

MSM WERKT MEE AAN ONDERGANG DEMOCRATIE

De Main Stream Media en vooral de diverse TV talkshows elke dag, spelen een uiterst belangrijke rol bij deze betreurenswaardige en beangstigende ontwikkeling…

Waar de grote media als kritische waakhonden pal voorde de democratie behoren te staan, en de luis in de pels v/d overheid dienen uit te hangen, zijn die MSM – op een enkele uitzondering na – momenteel nederige lakeien van de macht geworden. Een grote propagandamachine voor het Ministerie van Waarheid van Rutte.

DE ROL VAN DE VOLKSKRANT

Dit kritiekloze gedrag is tijdens de “pandemie” vooral geëtaleerd door de Volkskrant, n.b volgens velen een kwaliteitskrant. Een paar dagen na het uitroepen van de pandemie verklaarde de hoofdredacteur van deze krant zelfs, na overleg met Rutte t.a.v het pandemie bestrijdingsbeleid geen kritische houding aan te nemen. Daarmee het fundament onder de democratie wegtrappend.

Met name de voor deze krant schrijvende wetenschapsjournalist Maarten Keulemans, columniste Asha ten Broeke en de zichzelf journalist noemende Sander Schimmelpenninck, maakten zich vervolgens de afgelopen 2,5 jaar  – op vaak lachwekkende wijze – voortdurend schuldig aan het ondersteunen van het schandalige bedriegen, manipuleren, censureren, controleren, en toepassen van dwang en drang door die overheid. Maar ook geeft die krant een podium aan andere “pseudowetenschappelijke” wetenschappers om onderdanig het Ministerie van Waarheid te dienen…

ACADEMISCHE KAKKERLAKKEN

Een mooi en sprekend voorbeeld hiervan wordt in nov 2020 door neuroloog Jan Bonte degelijk onderbouwd beschreven in het stuk  academische kakkerlakken 

Hoe twee hoogleraren filosofie in nov 2020 een onwelriekend en belachelijk overheid-narratief  in die Volkskrant mogen verdedigen; terwijl uit zeer recent verkregen WOB stukken ook nog eens duidelijk het “een – tweetje” tussen deze twee zgn theoretici  en VWS (de overheid)  zichtbaar wordt….

 

 

 

Inflatie en dure energie a.g.v. lockdowns en energietransitie

 • OPLOPENDE INFLATIE
 • HOGERE ENERGIEPRIJZEN 
 • PERSONEELSTEKORTEN
 • STAGNATIE ECONOMIE
 • FYSIEKE & PSYCHISCHE SCHADE
 • SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE ONTREDDERING

GEÏNITIEERD DOOR LOCKDOWNS, AANGEWAKKERD DOOR EU GELDPERSEN EN KLIMAATBELEID

Onze machthebbers wijten de energiecrisis maar al te graag uitsluitend aan de oorlog in de Oekraïne, om via sluwe manipulatie en babbeltrucs de afhankelijkheid van fossiele brandstof en andere landen te hekelen, en nóg meer macht voor de EU te “verkopen”.

Maar vooral wordt hiermee de aandacht afgeleid van de schade die de machthebbers hebben aangericht met de lockdowns, die de start v/h huidige hyper inflatieproces in gang hebben gezet.

Een inflatie die overigens al jarenlang sluimerend op ontploffen stond, gezien het 0% rente beleid v/d EU ter bescherming van de zuidelijke EU Staten tegen al te hoge rentelasten op hun immense staatsschulden, en die nog eens extra werd aangewakkerd door de op hol geslagen EU geldpersen, nodig om de 1000-den miljarden euro’s lockdowns-schade te compenseren voor thuiszittende werkgevers en werknemers.

Maar ook wordt door de eenzijdige focus op die oorlog de aandacht afgeleid van de rampzalige gevolgen van de energietransitie…om een door de overheid bedachte – niet bestaande- klimaatcrisis op te lossen

       maar ter info eerst even dit:

D66 MINISTER KUIPERS LIEGT !

D66 Minister Kuipers mocht een dezer dagen in TV talkshow OP1 onbekritiseerd liegen over het positieve effect van de lockdowns zoals de avondklok en andere pandemiebestrijdingsmiddelen waar onder mondkapjes, en CTB. Het door hem genoemde positieve effect heeft hij zelf bedacht, er is helaas nooit een maatregel op effecten geëvalueerd.

Terwijl het CTB en de mondkapjes volgens TU Delft onderzoekers geen nut hadden , en er nooit onderzoek gedaan is naar enig effect van lockdowns, waarbij n.b. in landen zonder lockdowns precies het zelfde verloop van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames etc te zien was.

( Lees het artikel in de vorige editie van dit journaal uit de Britse Sunday Times; een voormalig rechter van het hooggerechtshof geeft zijn vernietigend oordeel.)

Maar nog kwalijker worden de leugens van deze D66 minister als je er een simpele kosten baten analyse op los laat.

Zelfs een klein kind kan inzien dat de sociaal-maatschappelijke en economische ellende t.g.v. de lockdowns significant veel malen groter is dan de ermee behaalde winst.

We zien en horen elke dag meer en meer schrikbarende cijfers over die schade, uitgedrukt in aantallen doden door achtergestelde zorg, verlies van honderdduizenden gezonde levensjaren zgn qaly’s (het significante verlies van qaly’s was van te voren bij VWS bekend), sociaal maatschappelijke ontreddering, studeer en ontwikkelingsachterstand bij de jeugd door schoolsluiting, zelfmoordneigingen bij de jeugd, personeelstekorten, bedrijfssluitingen, economische aftakeling door inflatie etc etc… Het wordt langzamerhand wel duidelijk waarom de overheid die evaluatie niet wil… 

Onze D66 minister Kuipers vindt verankering van zijn gereedschapskist in de WPG (Wet Publieke Gezondheid) belangrijker, wellicht om dat hiermee de suggestie wordt gewekt dat de maatregelen wél nut hebben gehad, en dat daarom het malafide pandemiebestrijdingscircus elk gewenst moment weer op ons kan worden losgelaten. Dat het hier overigens in de verste verte niet gaat of ging over een A-Virus zoals Ebola , telt kennelijk niet meer mee…Onbegrijpelijk!

CPI PRIJSSTIJGING VANAF BEGIN 2021

Hieronder een aantal grafieken, die duidelijk maken dat de oplopende inflatie (Consumers Price Index) en de opwaartse prijsbeweging van fossiele brandstoffen, – de oorsprong van de huidige energiecrisis – al voor het grootste deel vanaf begin 2021 ontstond, ruim vóór die oorlog, voor een belangrijk deel door:

Stagnatie van het wereldwijde  vrachtvaartverkeer, het belangrijkste  distributienetwerk op aarde als gevolg van de lockdowns, met het effect van een infarct in de kransslagader van de internationale economie.

Vergelijkbaar met het opzettelijk laten ontsporen van een barstensvolle voortrazende trein kreeg de economie door de lockdowns een mokerslag die zijn weerga niet kent en volgens Britse onderzoekers nog jarenlang voelbaar zal zijn (zie vorige editie van dit journaal)

Omdat tijdens de lockdowns massaal personeel werd ontslagen of in een uitkeringssfeer terecht kwam, ontstonden ná de lockdowns overal personeelstekorten en lange levertijden voor talloze goederen met als gevolg schaarste, juist in een tijd dat de economie vanuit stilstand begon te herstellen, en de vraag toenam. Dit zorgde door marktwerking onvermijdelijk voor prijsstijgingen..

Vrachtvaartverkeer speelt hierbij een belangrijke rol, dit geschiedt met:

 • tankers (aardolie en LNG=vloeibaar gas)
 • bulkcarriers (kolen en graan) en vooral:
 • zeecontainers (bijna alle andere goederen die we niet zelf maken)

deze schepen bevaren alle wereldzeeën ..

PRIJZEN ZEECONTAINER VERVOER DOOR HET DAK DOOR LOCKDOWNS

 

 • 90% van al het vrachtvervoer ter wereld gaat over water

Een deel door tankers die per stuk tot 20.000 ton aardolie en/of gas vervoeren, maar ook door bulkcarriers met 100.000 tot 400.000 ton droge stortgoederen als bv kolen of graan.

Een significant deel van het vrachtvervoer over water gaat per zee container. Op een container schip staan gemiddeld zo’n 22.000 containers. In totaal varen er 25 miljoen containers over de wereld. In aug 2021 – vér voor de oorlog,- was het vervoer per zeecontainer al 500% tot 800% duurder als vóór de lockdowns.

Bijna alle zeecontainers worden in China gefabriceerd. Door de lockdowns werden vanaf mrt 2020 geen zeecontainers in China meer gebouwd, en trad in die markt dus schaarste op, met als gevolg extreem stijgende prijzen voor de aanschaf van zeecontainers vanaf half 2020.

Maar ook het containervervoer zelf kwam in de problemen door de lockdowns Vooral door de lockdowns situatie in China, dat een belangrijke schakel in de internationale vracht scheepvaart vormt, kwam het containervervoer grotendeels stil te liggen; géén containers, havens dicht, personeel ontslagen of thuis.

De meeste losse artikelen die wij niet zelf produceren komen bij ons binnen via o.a de zeecontainers, en daarom werden heel veel artikelen van uiteenlopende aard heel snel veel duurder.

ENERGIEPRIJZEN

(geel is de BENZINEPRIJS

De benzine prijs gaat van €1,70 bij de start v/d lockdowns in de loop 2020 en  2021 naar €2,20 als de oorlog in de Oekraïne begint

Ook was de gasprijs al vanaf het ingaan van de lockdowns, in de loop van 2021 tot aan de oorlog in de Oekraïne, verzesvoudigd, zoals te zien aan de bovenste lijn in de grafiek hieronder.

             Ontwikkeling gasprijs in Nederland

 

SUPER INFLATIE – CPI – ALS GEVOLG VAN LOCKDOWNS

https://www.homefinance.nl/marktrentes-economie/inflatie/inflatie-nederland-cpi/

De inflatie bedroeg weken voor de Oekraïne oorlog uitbrak al ruim 6 %. Deze significante stijging heeft zich voornamelijk in 2021 ontwikkeld, o.a als gevolg van het door lockdowns ontregelde distributienetwerk, de gevolgen v/d  energietransitie en het inflatoire monetaire beleid van de EU.

Het effect van de extreem lage 0% EU rente, en het EU beleid, om met behulp van continue draaiende geldpersen de lockdown-schade voor personen en bedrijven te bekostigen, heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de extreme oplopende inflatie met negatieve gevolgen voor de energieprijzen.

ROL GASLEVERANCIERS

Alle EU landen zijn aangesloten op het Europese gasleidingen netwerk Volgens veel experts hebben binnen dit complexe EU netwerk, de grote energie reuzen die in Nederland de dienst uitmaken: Vattenfall, Essent, Eneco, en de Nutsgroep, hun kans schoon gezien om in het onzekere klimaat van de lockdownchaos met langere levertijden en beginnende  opwaartse prijstrends alom, – daarbij niet gehinderd door overheidsingrijpen – te starten met het verhogen van hun prijzen voor energie, waarbij speculatieve transacties op de groothandelsmarkt, voor absurde prijsniveaus hebben gezorgd.

De energieleveranciers hebben hierdoor historisch hoge winsten gemaakt.

DURE  ENERGIE DOOR KLIMAATBELEID

Ook het uitfaseren van relatief goedkope fossiele energie heeft vérstrekkende negatieve gevolgen. Na het sluiten van de kolen en kerncentrales in België en Duitsland – landen die ook aangesloten zijn op het Europese gasleidingsnetwerk – moet steeds meer elektriciteit met gas opgewekt worden; wind en zon zijn n.l niet in staat – nu niet en nooit niet – om het ontstane gat op te vullen.

De subsidiestop en het onvermijdelijke verbod op houtkap voor biomassacentrales – welke krankzinnige geest heeft dit ooit bedacht – heeft uiteraard tot nóg meer vraag naar gas geleid..

Een grotere vraag naar gas betekent een prijsstijging, dus ook voor elektriciteit;

Wind & zon zijn aanbod gestuurde energiebronnen; deze groene bronnen kunnen ten enenmale géén adequate energiebron zijn voor het landelijke elektriciteitsnetwerk, in verband met het ontbreken van voldoende opslag capaciteit bij géén wind en zon. Zonnepanelen zijn onder bepaalde condities, zeker bij de huidige hoge energieprijzen, nuttig en rendabel op je eigen dak, verder niet!

De EU sancties tegen Rusland en de daardoor dichtgedraaide gaskraan naar Europa, is zeker van invloed op de Europese gasmarkt, maar de nadelige effecten door lockdowns zoals hierboven beschreven en de gevolgen van het uitfaseren van de goedkope fossiele brandstoffen t.b.v de energietransitie spelen een significant veel grotere rol dan onze machthebbers ons willen doen geloven…

Slechts 15% van ons totale Nederlandse gasverbruik komt/kwam uit Rusland;  we kopen zelfs ook gas om te exporteren !! en  betrekken al gas uit Noorwegen, UK en Zuid Afrika; er wordt in de gehele wereld volop gas geproduceerd; dat mogelijk in vloeibare vorm LNG kan worden geimporteerd; de door de lockdowns ontstane leveringsonzekerheid is herstellende, alleen de prijzen zijn nog torenhoog, en daar zit de pijn v/d energiecrisis..

Dáár had onze overheid moeten ingrijpen; artikel 20 van onze grondwet geeft aan dat het de plicht is van de overheid is om over de bestaanszekerheid van de burgers te waken, en dus in te grijpen als deze door marktwerking onder een bepaald niveau komt, zoals nu het geval is. Het gaat hier om toezicht op basisvoorzieningen:

 • wonen,
 • energie,
 • zorg
 • onderwijs.

Dáár heeft onze overheid het faliekant af laten weten. Afgelopen week meldden CDA en VVD te willen interveniëren in de energiemarkt, dat had al veel eerder gemoeten… (en nu geen woorden maar daden)    

En… een maximaal rationeel prijsniveau moet álle verbruikte energie betreffen van álle huishoudens, en MKB-ers, en niet een deel daarvan. De energieleveranciers meldden dat slechts 2900 kwh electriciteit en 1200 m3 gas perjaar , het gemiddelde gebruik is van de Nederlander; de overheid hanteert deze quota’s vervolgens als energieplafond tot waar gecompenseerd wordt. Daarboven hebben de energieleveranciers dus vrij spel met hun prijzen… en zo wordt ons dus niets minder dan een ordinair energiebudget in de maag gesplitst;  want meer gebruik is pertinent onbetaalbaar voor Jan de Burger, uiteraard heeft de elite daar geen last van !

Zo regelt de overheid nu dus, hoe hoog we onze thermostaat mogen zetten en zeer binnenkort middels het CBDC systeem (Central Bank Digital Currency) via de CO2 administratie daarin ook, hoe vaak en waar we nog naar toe mogen rijden of vliegen en hoeveel vlees we mogen eten……Ik heb ze uitgelachen die “wappies”… die dit allang voorzagen, maar ik moet ze nu toch “snappies” gaan noemen…

Laat die lobbynetwerkers rond politici maar eens in de kou staan, en die energieleveranciers maar een paar miljard per maand minder verdienen..

Onze overheid stond erbij en keek er naar, want; “energiebudget & zie je wel dat we beter van het gas af kunnen gaan” en ….. bedenk dat 70% v/d torenhoge gasprijs belasting is…dus hoe hoger de prijzen, hoe meer belasting voor die overheid, die daar wel raad mee weet; zo meldde D66 afgelopen week bij monde van Jan Paternotte, dat er nóg veel meer geld voor wapens naar de Oekraïne moet, na de 220 miljoen Nederlands belastinggeld en de 2,5 miljard via de EU die we daar al aan OORLOGSTUIG naar toe hebben gebracht… Op 12 okt j.l hebben we weer €12 miljoen aan RAKETTEN naar Oekraïne gestuurd…knallen maar jongens, het is bijna onvoorstelbaar dat de Oekraïense bevolking daar beter van wordt; de Nederlandse burger zit in elk geval in de kou…

KERNENERGIE ENIGE OPTIE

Fossiele energie raakt ooit op, al kan dat nog wel duizend jaar of langer duren. Zo kan alleen al met de nu bekende schaliegas voorraad in de grond in de USA, de hele wereld nog honderden jaren lang van energie worden voorzien.

Technisch gezien is kernenergie de enige mogelijkheid om fossiele brandstof ooit te vervangen. Daar zijn alle beta’s in de wereld het over eens. Het is echter al 30 jaar lang een politieke keuze om niet met kerncentrales te starten… gewoonweg krankzinnig !!

Als we al 30 jaar lang niet geluisterd hadden naar milieuclubs etc en net zo lang geleden waren begonnen met bouwen van kerncentrales was er nu geen enkel energieprobleem geweest; en voor diegenen die denken dat daardoor de aarde vergaat, ook geen CO2 uitstoot. Het probleem voor de politiek echter is, dat er dan geen probleem meer is.

(zie hiervoor de “Stelling Van Tuijp” in eerdere editie van dit journaal)

Stelling van Tuijp