(Nogmaals) Kloppen de stikstofmetingen van het RIVM wel ?

Omdat het over een heel belangrijk onderwerp gaat – De Nederlandse Economie vs Biodiversiteit –  wil ik het onderstaande filmpje nogmaals onder de aandacht brengen

Als gevolg van de plotselinge stikstofcrisis in ons land liggen – als je de MSM mag geloven – al 18.000 bouwprojecten stil, en bestaat er een gerede kans dat de Nederlandse economie ernstig geraakt gaat worden.

De emissies van stikstofoxiden, ammoniak, maar ook fijnstof worden keurig bijgehouden door het CBS. In tegenstelling tot wat vrijwel iedereen denkt zijn dat modelmatig berekende emissies en maar in zeer beperkte mate daadwerkelijke metingen. Daar kunnen vraagtekens bij gezet worden. En zelfs voor zover het feitelijk metingen zijn door het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat informatie levert over de kwaliteit van lucht, water en bodem, zijn de uitkomsten daarvan op zijn minst voor discussie vatbaar volgens wetenschappers in onderstaande video. Zo staat er bijvoorbeeld een meetpunt voor de deur van een pluimveebedrijf, maar ook hangt er ééntje precies boven een riooloverstort. En nog veel meer…

Naar die meetpunten voor ammoniakemissie is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan, een doorkijkje naar de uitkomsten daarvan vindt u in onderstaand filmpje.